HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSABC ORDERAlbanian
Albanian
Perëndia Shëruesi : God the Healer (Albanian Edition)
Language Albanian
Author Dr. Jaerock Lee
ISBN 979-11-263-0255-0 03230
Me qëllim që të marrim shërim dhe të jetojmë një jetë të shëndetshme, secili prej nesh duhet të kuptojë se nga e ka origjinën sëmundja dhe si mund të shërohemi. Tek ungjilli dhe tek e vërteta ka gjithmonë dy anë: për njerëzit që nuk i pranojnë ato do të ketë mallkim dhe ndëshkim, ndërsa për njerëzit...
Masa e Besimit : The Measure of Faith (Albanian Edition)
Language Albanian
Author Dr. Jaerock Lee : Xherok Li
ISBN 979-11-263-0105-8 03230

Parathënie

 


Uroj që secili prej jush të arrijë të zotërojë besimin e të gjitha masave shpirtërore dhe të gëzojë lavdinë e përjetshme hyjnore në Jerusalemin e Ri në të cilin ndodhet froni i Perëndisë.

 

Botimi i fundit i publikuar Mes...

Mesazhi i Kryqit : The Message of the Cross (Albanian Edition)
Language Albanian
Author Dr. Xherok Li, Dr. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-697-3 03230
Albanian. Ky libër jep përgjigje të qarta për një numër pyetjesh që kanë shumica e të krishterëve: ‘Si ishte Perëndia Krijuesi përpara fillimit?’ ‘Pse e krijoi Perëndia njeriun dhe e lejoi të jetonte në këtë tokë?’ ‘Pse e vendosi Perëndia pemën e njohjes së të mirës dhe të keqes në Kopshtin e Edenit...
Jeta Ime, Besimi Im Ⅰ: My Life, My Faith Ⅰ (Albanian Edition)
Language Albanian
Author Dr. Xherok Li, Dr. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-691-5 04230
“Unë i dua ata që më duan; dhe ata që më kërkojnë me kujdes më gjejnë.” (Fjalët e Urta 8:17) ‘Jeta Ime, Besimi Im I dhe II,’ autobiografia e Dr. Xherok Li, gjithashtu ofrojnë aromën më të këndshme shpirtërore për lexuesit. Kjo ndodh pasi që jeta e tij është shkëputur nga dashuria e Perëndisë, një je...
Jeta Ime, Besimi Im Ⅱ : My Life, My Faith Ⅱ (Albanian Edition)
Language Albanian
Author Dr. Xherok Li, Dr. Jaerock Lee
ISBN 978-89-7557-845-8 04230

“Unë i dua ata që më duan; dhe ata që më kërkojnë me kujdes më gjejnë.” (Fjalët e Urta 8:17) ‘Jeta Ime, Besimi Im I dhe II,’ autobiografia e Dr. Xherok Li, gjithashtu ofrojnë aromën më të këndshme shpirtërore për lexuesit. Kjo ndodh pasi që jeta e tij është shkëputur nga dashuria e Perëndisë, një...

1BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (645)
1. Albanian (5)
2. Arabic (5)
3. Armenian (2)
4. Azerbaijani (1)
5. Bosnian (6)
6. Bulgarian (10)
7. Cambodian (1)
8. Cebuano (4)
9. Chinese(Simplified) (30)
10. Chinese(Traditional) (9)
11. Croatian (8)
12. Czech (12)
13. Danish (11)
14. Dutch (10)
15. English (43)
16. Estonian (13)
17. Finnish (16)
18. French (18)
19. Georgian (4)
20. German (10)
21. Greek (3)
22. Hebrew (3)
23. Hindi (2)
24. Hungarian (10)
25. Indonesian (18)
26. Italian (12)
27. Japanese (23)
28. Korean (81)
29. Korean(Pocket Books) (6)
30. Korean(Textbooks) (32)
31. Kurdish (1)
32. Latvian (2)
33. Lithuania (5)
34. Luganda (6)
35. Macedonian (7)
36. Malay (6)
37. Mongolian (2)
38. Myanmarese (2)
39. Nepali (1)
40. Norwegian (12)
41. Oriya (Odia) (1)
42. Persian (1)
43. Polish (10)
44. Portuguese (21)
45. Punjabi (1)
46. Romanian (7)
47. Russian (28)
48. Serbian (9)
49. Simte (3)
50. Sinhalese (1)
51. Slovak (8)
52. Slovenian (4)
53. Spanish (27)
54. Swedish (7)
55. Tagalog (8)
56. Tamil (8)
57. Tangkhul (5)
58. Telugu (1)
59. Thai (4)
60. Turkish (11)
61. Ukrainian (7)
62. Urdu (5)
63. Vietnamese (13)
64. Zou (3)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.