HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSORDER ISSUEDEstonian
Estonian
   
Valvake ja paluge : Keep Watching and Praying (Estonian Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 120 Pages
Publisher Urim Books
Published 2018-08-05
Language Estonian
ISBN 979-11-263-0427-1 03230
Price $ 11.00
How to Buy

Palve ei ole vaid meie vaimne hingamine, aga Jumala ja Ta laste vahelise dialoogi kanal, mis peab alati avatuks jääma. 

 

Meie kõikväeline Jumal on hooliv Isa, kes teab ja mõistab meid kõige paremini ja hoiab meil alati teraselt silma peal ning soovib, et me räägiksime Temaga alatasa. Seega on palve kõigi usklike jaoks võti, mis koputab ja avab kõigeväelise Jumala südameukse ja mis on aega ja ruumi läbiv relv. Kas me pole näinud, kuulnud ja vahetult kogenud, kuidas arvukate kristlaste elu ja maailmaajaloo suund on vägeva palve tulemusel muutunud?


Kui me palume palves alandlikult, et Püha Vaim aitaks meid, täidab Jumal meid Püha Vaimuga ja laseb meil mõista Tema tahet selgemalt ja selle kohaselt elada ning võimaldada meil vaenlast kuradit võita ja selles maailmas võidukalt elada.

Sisukord 

 

Väljaande sõnum
1. peatükk. Paluge, otsige ja koputage 

2. peatükk. Uskuge, et te olete need saanud 

3. peatükk. Palveelu, millest Jumalal on heameel 

4. peatükk. Et te ei satuks kiusatusse 

5. peatükk. Õige inimese tõhus palve

6. peatükk. Kui kaks teie seast nõustuvad maa peal 

7. peatükk. Te peaksite palvetama ja mitte julgust kaotama 

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Minu Isa annab teile minu nimel : My Father Will Give to You in My Name (Esonian Edition)
Estonian
2017.10.27
Ülistus vaimus ja tões : Worship in Spirit and Truth (Estonian Edition)
Estonian
2017.03.02 (1.1)
Tervendaja Jumal : God the Healer (Estonian Edition)
Estonian
2017.06.26
Risti Sõnum : The Message of the Cross (Estonian Edition)
Estonian
2010.10.26 (1.1)
Usu Mõõt : The Measure of Faith (Estonian Edition)
Estonian
2016.09.02
LISTBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (637)
1. Korean (81)
2. English (42)
3. Korean(Textbooks) (32)
4. Chinese(Simplified) (28)
5. Russian (28)
6. Spanish (27)
7. Japanese (22)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (18)
11. Finnish (16)
12. Estonian (13)
13. Vietnamese (13)
14. Norwegian (12)
15. Czech (11)
16. Danish (11)
17. Italian (11)
18. Turkish (11)
19. Bulgarian (10)
20. Dutch (10)
21. German (10)
22. Hungarian (10)
23. Polish (10)
24. Chinese(Traditional) (9)
25. Serbian (9)
26. Croatian (8)
27. Slovak (8)
28. Tagalog (8)
29. Tamil (8)
30. Macedonian (7)
31. Romanian (7)
32. Swedish (7)
33. Ukrainian (7)
34. Bosnian (6)
35. Korean(Pocket Books) (6)
36. Malay (6)
37. Albanian (5)
38. Arabic (5)
39. Lithuania (5)
40. Luganda (5)
41. Tangkhul (5)
42. Cebuano (4)
43. Georgian (4)
44. Slovenian (4)
45. Thai (4)
46. Urdu (4)
47. Greek (3)
48. Hebrew (3)
49. Simte (3)
50. Zou (3)
51. Armenian (2)
52. Hindi (2)
53. Latvian (2)
54. Mongolian (2)
55. Myanmarese (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.