HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSORDER ISSUEDCroatian
Croatian
   
Nebo I : Heaven Ⅰ(Croatian Edition)
Bistro i Prekrasno poput Kristala
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 216 Pages
Publisher Urim Books
Published 2017-06-08
Language Croatian
ISBN 979-11-263-0315-1 04230, 979-11-263-0273-4 (set)
Price $13.00
How to Buy Amazon.com
Bookdepository

Nebo je mjesto u kojemu djeca Božja uživaju u vječnom životu, a za njih su pripravljene nezamislive, prekrasne i čudesne stvari. Dakle, spoznat ćete ga u detalje tek kad to Bog dopusti i pokaže vam.
 

Najmanje jedanput u životu upitamo se: „Kamo idem po završetku života na ovome svijetu?” ili „Postoje li zaista raj i pakao?”
Brojni čak i umru, a da nisu pronašli odgovore na ta pitanja ili, čak i ako vjeruju u zagrobni život, neće svatko prisvojiti nebo jer nema svatko ispravno znanje. Raj i pakao nisu plod mašte, nego stvarnost u duhovnom kraljevstvu.  

< Sadržaj > 

 

Predgovor
Uvod

 

Prvo poglavlje Nebo: Bistro i prekrasno poput kristala 

 1. Novo nebo i nova zemlja
 2. Rijeka, voda života
 3. Božje i Jaganjčevo prijestolje 

 

Drugo poglavlje Edenski vrt i Čekaonica smrti na nebu 

 1. Edenski vrt u kojemu je živio Adam
 2. Ljudi se kultiviraju na zemlji
 3. Čekaonica smrti na nebu
 4. Ljudi koji se ne zadržavaju u Čekaonici smrti

 

Treće poglavlje Sedmogodišnja svadba   
 1. Drugi dolazak Gospodinov i Sedmogodišnja svadba
 2. Tisućljeće
 3. Nebo dodijeljeno nakon Sudnjeg dana

 

Četvrto poglavlje Tajne neba skrite još od stvaranja   
 1. Tajne neba otkrivaju se od Isusova vremena
 2. Tajne neba otkrite na svršetku vremena
 3. U kući Oca mojega ima mnogo stanova


Peto poglavlje Kako ćemo živjeti na nebu?   
 1. Opći stil života na nebu
 2. Odijevanje na nebu
 3. Hrana na nebu
 4. Prijevoz na nebu
 5. Zabava na nebu
 6. Slavljenje, obrazovanje i kultura na nebu

 

Šesto poglavlje Raj  
 1. Ljepota i sreća u Raju
 2. Kakvi ljudi idu u Raj?

 

Sedmo poglavlje Prvo Kraljevstvo nebesko   
 1. Njegova ljepota i sreća nadmašuju Raj
 2. Kakvi ljudi idu u Prvo Kraljevstvo?

 

Osmo poglavlje Drugo Kraljevstvo nebesko   
 1. Prekrasne osobne kuće daju se svakome pojedinome
 2. Kakvi ljudi idu u Drugo Kraljevstvo?

 

Deveto poglavlje Treće Kraljevstvo nebesko   
 1. Anđeli služe svakom djetetu Božjem
 2. Kakvi ljudi idu u Treće Kraljevstvo?

 

Deseto poglavlje Novi Jeruzalem   
 1. Ljudi u Novom Jeruzalemu gledaju Boga licem u lice
 2. Kakvi ljudi idu u Novi Jeruzalem? 

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Nebo II : Heaven Ⅱ (Croatian Edition)
Croatian
2017.04.19
Mjera Vjere : The Measure of Faith (Croatian Edition)
Croatian
2016.05.20
Poruka Križa : The Message of the Cross (Croatian Edition)
Croatian
2012.05.25 (1.1)
Moj Život, Moja Vjera I : My Life, My Faith Ⅰ (Croatian Edition)
Croatian
2013.06.21 (1.1)
Jahve Koji Dajem Zdravlje : God the Healer (Croatian Edition)
Croatian
2014.07.11 (1.1)
LISTBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (642)
1. Korean (81)
2. English (43)
3. Korean(Textbooks) (32)
4. Chinese(Simplified) (30)
5. Russian (28)
6. Spanish (27)
7. Japanese (23)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (18)
11. Finnish (16)
12. Estonian (13)
13. Vietnamese (13)
14. Norwegian (12)
15. Czech (11)
16. Danish (11)
17. Italian (11)
18. Turkish (11)
19. Bulgarian (10)
20. Dutch (10)
21. German (10)
22. Hungarian (10)
23. Polish (10)
24. Chinese(Traditional) (9)
25. Serbian (9)
26. Croatian (8)
27. Slovak (8)
28. Tagalog (8)
29. Tamil (8)
30. Macedonian (7)
31. Romanian (7)
32. Swedish (7)
33. Ukrainian (7)
34. Bosnian (6)
35. Korean(Pocket Books) (6)
36. Malay (6)
37. Albanian (5)
38. Arabic (5)
39. Lithuania (5)
40. Luganda (5)
41. Tangkhul (5)
42. Urdu (5)
43. Cebuano (4)
44. Georgian (4)
45. Slovenian (4)
46. Thai (4)
47. Greek (3)
48. Hebrew (3)
49. Simte (3)
50. Zou (3)
51. Armenian (2)
52. Hindi (2)
53. Latvian (2)
54. Mongolian (2)
55. Myanmarese (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.