HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSORDER ISSUEDCroatian
Croatian
   
Moj Život, Moja Vjera I : My Life, My Faith Ⅰ (Croatian Edition)
Category Testimony
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 320 Pages
Publisher Urim Books
Published 2013-06-21 (1-1)
Language Croatian
ISBN 978-89-7557-780-2 04230
Price $ 15.00
How to Buy Amazon.com
Bookdepository
Najmirisnija duhovna aroma izvučena kao ekstrakt iz života koji je procvjetao neusporedivom ljubavlju za Boga usred tamnih valova, hladnoga jarma i najdubljeg očaja.

Sadržaj

 

Zahvale

 

Iz kritika

 

1. poglavlje Mišljenje da je rođena nijema beba
1. Moji su me roditelji naučili dobroti i pravičnosti
2. Moji mladi dani
3. Moj brak i moja kob
4. Moja je supruga bila u stanju očaja

 

2. poglavlje Bog je uistinu živ!
1. Kad otpadne zadnja latica, i moj će život prestati
2. “Jeste li svi ovdje ludi?”
3. “Čujem! Čujem!”
4. Razvod i povratak moje supruge

 

3. poglavlje Moj poziv
1. započinjanje ozbiljnog kršćanskog života
2. Bog me je doveo na skroman položaj
3. Kako da živim po Božjoj Riječi?
4. Moja jedina želja
5. Obučavanje u osluškivanju glasa Duha Svetoga

 

4. poglavlje Božji poziv
1. “Gospodine, kako možeš odabrati osobu poput mene?”
2. Bog nam daje da žanjemo kako smo sijali
3. Mnogo posta uz nadahnuće Duha
4. Način prinošenja molitve tijekom posta
5. Božje ruke pripremaju otvaranje crkve

 

5. poglavlje Početak crkve
1. Trogodišnja priprema u Riječi Božjoj
2. Sa sedam dolara
3. Dobivanje odgovora na pitanje otvaranja crkve
4. Počinjanje od nule
5. “Ako ne vidite čudesnih znamenja, doista ne vjerujete”
6. Kad bih zapovjedio u ime Isusa Krista
7. Zar ih se nije očistilo deset? Gdje je drugih devet?
8. Primanje objašnjenja teških odlomaka i ‘poruke križa’
9. Gospodin je djelovao s nama
10. Nadahnuće Duha Svetoga proriče budućnost
11. A da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima

 

6. poglavlje Rast crkve i kušnje
1. Uskraćivanje prava govora i slomljeni čekić
2. Predvođenje duhovnih obnova diljem zemlje
3. Preseljenje u novo svetište zahvaljujući vjeri
4. Komemorativna misa za novo svetište i nastavak ometanja
5. Hereza prema Bibliji
6. Kušnja iskrvarenja do smrti
7. Premda sam upozoravao na vremenski ograničenu eshatologiju

7. poglavlje Bog je proširio granice službe
1. Otvorila su se vrata k svijetu evangelizma
2. Vjera je jamstvo onoga čemu se nadamo
3. Suradnja službi u crkvenim udrugama
4. Koja je tajna rasta crkve?
5. Tuzemne i inozemne misije u punoj razmjeri
6. L. A. 1995.


REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Moj Život, Moja Vjera Ⅱ : My Life, My Faith Ⅱ (Croatian Edition)
Croatian
2013.09.27 (1.1)
Poruka Križa : The Message of the Cross (Croatian Edition)
Croatian
2012.05.25 (1.1)
Jahve Koji Dajem Zdravlje : God the Healer (Croatian Edition)
Croatian
2014.07.11 (1.1)
LISTBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (642)
1. Korean (81)
2. English (43)
3. Korean(Textbooks) (32)
4. Chinese(Simplified) (30)
5. Russian (28)
6. Spanish (27)
7. Japanese (23)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (18)
11. Finnish (16)
12. Estonian (13)
13. Vietnamese (13)
14. Norwegian (12)
15. Czech (11)
16. Danish (11)
17. Italian (11)
18. Turkish (11)
19. Bulgarian (10)
20. Dutch (10)
21. German (10)
22. Hungarian (10)
23. Polish (10)
24. Chinese(Traditional) (9)
25. Serbian (9)
26. Croatian (8)
27. Slovak (8)
28. Tagalog (8)
29. Tamil (8)
30. Macedonian (7)
31. Romanian (7)
32. Swedish (7)
33. Ukrainian (7)
34. Bosnian (6)
35. Korean(Pocket Books) (6)
36. Malay (6)
37. Albanian (5)
38. Arabic (5)
39. Lithuania (5)
40. Luganda (5)
41. Tangkhul (5)
42. Urdu (5)
43. Cebuano (4)
44. Georgian (4)
45. Slovenian (4)
46. Thai (4)
47. Greek (3)
48. Hebrew (3)
49. Simte (3)
50. Zou (3)
51. Armenian (2)
52. Hindi (2)
53. Latvian (2)
54. Mongolian (2)
55. Myanmarese (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.