HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSORDER ISSUEDCroatian
Croatian
   
Poruka Križa : The Message of the Cross (Croatian Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 268 Pages
Publisher Urim Books
Published 2012-05-25 (1-1)
Language Croatian
ISBN 978-89-7557-595-2 03230
Price $14.00
How to Buy
Poruka Križa pokazat će ti tajnu Božju providnost skrivenu u križu i pomoći ti da položiš čvrste temelje za istinski i dobar kršćanski život. Stoga, svatko tko čita ovu knjigu, moći će razumjeti duboku Božju providnost i ljubav, imat će istinsku vjeru i vodit će kršćanski život na Bogu mio način.

SADRŽAJ

 

Predgovor

 

Uvod

 

1. Poglavlje_ Bog Stvoritelj i Biblija

- Bog je Stvoritelj
- Ja sam koji jesam
- Bog je Sveznajući i Svemogući
- Bog je autor Biblije
- Svaka riječ u Bibliji je istinita

 

2. Poglavlje_ Bog stvara i kultivira čovjeka

- Bog stvara ljudska bića
- Zašto Bog kultivira ljudska bića?
- Bog razdvaja pšenicu od pljeve

 

3. Poglavlje_ Stablo spoznaje dobra i zla

- Adam i Eva u Edenskom vrtu
- Adam nije poslušao svojom slobodnom voljom
- Plaća je grijeha smrt
- Zašto je Bog stavio stablo spoznaje dobra i zla u Edenski vrt?

 

4. Poglavlje_ Tajna skrivena prije početka vremena

- Adamova vlast predana je đavlu
- Zakon otkupljivanja zemlje
- Tajna skrivena prije početka vremena
- Isus ispunjava uvjete prema zakonu

 

5. Poglavlje_ Zašto je Isus naš jedini Spasitelj?

- Providnost spasenja putem Isusa Krista
- Zašto je Isus razapet na drveni križ?
- Nema drugoga imena na svijetu osim “Isus Krist”

 

6. Poglavlje_ Providnost križa

- Rođen u štalici i položen u jaslice
- Isusov život u siromaštvu
- Bičevan i prolio svoju krv
- S trnovom krunom
- Isusove haljine i košulja
- Čavlima Mu probodene ruke i noge
- Isusove golijeni nisu prebijene, ali Mu je bok proboden kopljem

 

7. Poglavlje_ Posljednjih sedam riječi Isusovih na križu

- Oče, oprosti im
- Danas ćeš biti sa mnom u raju
- Ženo, evo ti sina! Evo ti majke!
- Eloi, Eloi, lama sabakthani?
- Žedan sam
- Završeno je!
- Oče, u ruke tvoje povjeravam duh svoj

 

8. Poglavlje_ Prava vjera i život vječni

- Koliko je duboka ta tajna!
- Lažno priznavanje vjere ne vodi k spasenju
- Tijelo i krv Sina Čovječjega
- Oproštenje samo ako hodite u svjetlu
- Vjera popraćena djelima je prava vjera

 

9. Poglavlje_ Roditi se od vode i Duha Svetoga

- Nikodem dolazi k Isusu
- Isus pomaže Nikodemovu duhovnom razumijevanju
- Kad se rodimo od vode i Duha Svetoga
- Troje što svjedoči: Duh, voda i krv

 

10. Poglavlje_ Što je krivovjerje?

- Biblijska definicija krivovjerja
- Duh istine i duh zablude

 

SLIKA


REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Moj Život, Moja Vjera I : My Life, My Faith Ⅰ (Croatian Edition)
Croatian
2013.06.21 (1.1)
Moj Život, Moja Vjera Ⅱ : My Life, My Faith Ⅱ (Croatian Edition)
Croatian
2013.09.27 (1.1)
Jahve Koji Dajem Zdravlje : God the Healer (Croatian Edition)
Croatian
2014.07.11 (1.1)
Mjera Vjere : The Measure of Faith (Croatian Edition)
Croatian
2016.05.20
Nebo I : Heaven Ⅰ(Croatian Edition)
Croatian
2017.06.08
LISTBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (642)
1. Korean (81)
2. English (43)
3. Korean(Textbooks) (32)
4. Chinese(Simplified) (30)
5. Russian (28)
6. Spanish (27)
7. Japanese (23)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (18)
11. Finnish (16)
12. Estonian (13)
13. Vietnamese (13)
14. Norwegian (12)
15. Czech (11)
16. Danish (11)
17. Italian (11)
18. Turkish (11)
19. Bulgarian (10)
20. Dutch (10)
21. German (10)
22. Hungarian (10)
23. Polish (10)
24. Chinese(Traditional) (9)
25. Serbian (9)
26. Croatian (8)
27. Slovak (8)
28. Tagalog (8)
29. Tamil (8)
30. Macedonian (7)
31. Romanian (7)
32. Swedish (7)
33. Ukrainian (7)
34. Bosnian (6)
35. Korean(Pocket Books) (6)
36. Malay (6)
37. Albanian (5)
38. Arabic (5)
39. Lithuania (5)
40. Luganda (5)
41. Tangkhul (5)
42. Urdu (5)
43. Cebuano (4)
44. Georgian (4)
45. Slovenian (4)
46. Thai (4)
47. Greek (3)
48. Hebrew (3)
49. Simte (3)
50. Zou (3)
51. Armenian (2)
52. Hindi (2)
53. Latvian (2)
54. Mongolian (2)
55. Myanmarese (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.