HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSORDER ISSUEDCroatian
Croatian
   
Mjera Vjere : The Measure of Faith (Croatian Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee : Dr. Jaerocka Leeja
Print Length 264 Pages
Publisher Urim Books
Published 2016-05-20
Language Croatian
ISBN 979-11-263-0107-2 03230
Price $14.00
How to Buy Amazon.com
Bookdepository

Predgovor

 

 

Želim Vam svima da posjedujete vjeru cjelokupne mjere duha i da uživate u vječnoj i nebeskoj slavi u Novom Jeruzalemu u kojemu je prijestolje Božje!

 

Zajedno s nedavno objavljenom knjigom Poruka Križa, Mjera Vjere predstavlja najfundamentalnije i najvažnije smjernice za dobar kršćanski život. Dajem hvalu i slavu Bogu Ocu koji je blagoslovio ovo dragocjeno djelo da se objavi i otkrije duhovno kraljevstvo bezbrojnim dušama.

 

Danas ima mnogo onih koji tvrde da vjeruju, ali nisu sigurni u svoje spasenje. Oni ne poznaju mjeru vjere i koliko vjere moraju imati kako bi zadobili spasenje. Govore jedni o drugima: „Ovaj ima veliku vjeru”. ili „Taj je čovjek malovjeran”. Pa ipak, nije lako znati koliko Vaše vjere Bog uistinu prihvaća niti je lako izmjeriti kolika je Vaša vjera ili koliko je narasla. Bog ne želi da mi imamo ovosvjetovnu vjeru, nego duhovnu vjeru popraćenu djelima. Kaže se da ljudi imaju ovosvjetovnu vjeru ako samo čuju i nauče Riječ Božju, a potom je upamte i pohrane u vidu znanja. Ne možemo imati duhovnu vjeru svojom voljom; nju nam daje jedino Bog.


Zato nas se u Poslanici Rimljanima 12:3 potiče: „Dakako, zbog milosti koja mi je dana kažem svakome među vama da ne drži do sebe više od onoga što treba do sebe držati, nego neka drži do sebe pristojno prema mjeri vjere, kako je Bog udijelio svakomu pojedinomu”. Ovaj nam odlomak govori da svaki pojedinac ima svoju vlastitu duhovnu vjeru koju mu/joj je udijelio Bog i da se Njegov odgovor razlikuje ovisno o mjeri vjere svakog pojedinoga.


U Prvoj Ivanovoj poslanici 2:12 i redcima koj slijede prikazan je rast vjere svake osobe kao vjere dječice, mladića, dječaka i otaca. A u Prvoj poslanici Korinćanima 15:41 stoji: „Drugi je sjaj sunca, a drugi sjaj mjeseca, a drugi sjaj zvijezda, jer se zvijezda od zvijezde razlikuje sjajem”. Taj nas odlomak podsjeća na to da se razlikuju nebeski stan i slava svakog pojedinca ovisno o mjeri njegove ili njezine vjere. Važno je zadobiti spasenje i otići u raj, ali još je važnije znati u koji ćemo nebeski stan ući i koje ćemo vrste vijenaca i nagrada primiti.


Bog ljubavi želi da se Njegova djeca uzdignu do pune mjere vjere, raduje se njihovom dolasku u Novi Jeruzalem u kojemu se nalazi Njegovo prijestolje i čezne da ondje s njima živi zauvijek.

U skladu s Božjim srcem i učenjem Riječi, Mjera Vjere osvjetljava pet razina vjere i kraljevstva nebeskog i čitatelju pomaže u mjerenju razine vlastite vjere. Mjera vjere i stanovi u nebeskom kraljevstvu mogu se podijeliti i na više od pet razina, ali u ovom djelu bavimo se sa samo pet razina kako bi ih čitatelji lakše razumjeli. Nadam se da ćete energičnije prisvajati nebo uspoređujući svoju mjeru vjere s mjerom vjere praotaca vjere u Bibliji.


Prije više godina molio sam da zadobijem otkrivenje nekih redaka u Bibliji koji su bili teški za shvatiti. A onda mi je jednoga dana Bog počeo objašnjavati da je kraljevstvo nebesko podijeljeno, a da se stanovi u nebesima koji se daju svakom od Njegove djece razlikuju ovisno o mjeri njegove ili njezine vjere.

 

Nakon toga sam propovijedao o stanovima na nebesima i mjeri vjere, pa sam uredio tu poruku kako bih objavio ovo djelo. Zahvaljujem Geumsunu Vinu, direktoru i mnogim vjernim djelatnicima u Uredničkom uredu. Također zahvaljujem i Uredu za prevođenje.

Neka svaki čitatelj Mjere Vjere primi punu poruku vjere, vjeru cjelokupnog duha, i neka uživa u vječnoj slavi u Novom Jeruzalemu u kojemu je prijestolje Božje, to molim u Ime Gospodina našega Isusa Krista!

 

Dr. Jaerocka Leeja
 

Sadržaj


Predgovor
Uvod

 


1.poglavlje
{ Što je to vjera? }

1. Definicija vjere koju Bog prihvaća
2. Moć vjere ne poznaje granice
3. Ovosvjetovna vjera i duhovna vjera
4. Imati duhovnu vjeru


2.poglavlje
{ Rast duhovne vjere }

1. Vjera novorođenčadi/dječice
2. Vjera dječaka
3. Vjera mladića
4. Vjera otaca


3.poglavlje
{ Mjera vjere svakog pojedinoga }

1. Mjera vjere koju udjeljuje Bog
2. Različita mjera vjere svakog pojedinoga
3. Mjera vjere kušana vatrom


4.poglavlje
{ Vjera za zadobivanje spasenja }

1. Prva razina vjere
2. Jeste li primili Duha Svetoga?
3. Vjera zločinca koji se pokajao
4. Ne gasite Duha Svetoga
5. Je li Adam bio spašen?
 

5.poglavlje
{ Vjera nastojanja življenja po Riječi }

1. Druga razina vjere
2. Najteža faza života u vjeri
3. Vjera Izraelaca tijekom izlaska iz Egipta
4. Osim ako ne povjerujete i ne poslušate
5. Nezreli i zreli kršćani


6.poglavlje
{ Vjera življenja po Riječi }

1. Treća razina vjere
2. Dok se ne dosegne vjera poput stijene
3. Borba protiv grijeha do prolijevanja krvi


7.poglavlje
{ Vjera da ljubimo Boga do najvišeg stupnja }

1. Četvrta razina vjere
2. Vaša duša napreduje
3. Bezuvjetna ljubav prema Bogu
4. Ljubljenje Boga ponad svega drugoga


8.poglavlje
{ Vjera mila Bogu }

1. Peta razina vjere
2. Vjera za žrtvovanje vlastitog života
3. Vjera za činjenje znamenja i čudesa
4. Biti vjeran u Božjem hramu


9.poglavlje
{ Znamenja koja prate one koji budu povjerovali }

1. Izgonjenje zlih duhova
2. Govorenje novim jezicima
3. Uzimanje zmija rukama
4. Ništa smrtonosno neće im nauditi
5. Na bolesnike će stavljati ruke i oni će ozdravljati


10.poglavlje
{ Različiti stanovi i vijenci na nebesima }

1. Raj se zadobiva samo vjerom
2. Navala na kraljevstvo nebesko
3. Različiti stanovi i vijenci na nebesima

Uvod

 

 

U nadi da će ovo djelo biti smjernice od neprocjenjive vrijednosti u mjerenju vjere svakog pojedinoga i da će bezbrojne duše dovesti do mjere vjere koja je mila Bogu…

 

U Mjeri Vjere razmatramo pet razina vjere: od vjere duhovne dječice, koji su tek prihvatili Isusa Krista i primili Duha Svetoga, do mjere vjere otaca, koji poznaju Boga, Jednoga koji je od prije početka vremena. Pomoću ovoga djela svatko može približno odrediti mjeru vlastite vjere.

 

U 1. poglavlju, „Što je to vjera?”, definiramo vjeru i opširno opisujemo vrstu vjere koja je Bogu mila i vrste odgovora i blagoslova koji prate Bogu prihvatljivu vjeru. Biblija dijeli vjeru na dvije vrste: „ovosvjetovnu vjeru” ili „vjeru u vidu znanja” i „duhovnu vjeru”. Ovo nam poglavlje govori o tome na koji način zadobiti duhovnu vjeru i voditi blagoslovljen život u Kristu.


Uvelike utemeljeno na Prvoj Ivanovoj poslanici 2:12-14, u drugom poglavlju, „Rast duhovne vjere”, opisujemo proces rasta duhovne vjere uspoređujući ga s rastom čovjeka od djeteta, mladića, dječaka do oca. Drugim riječima, nakon što osoba prihvati Isusa Krista, ona duhovno raste u svojoj vjeri: od vjere novorođenčeta do vjere odrasle osobe.


U 3. poglavlju, „Mjera vjere svakog pojedinoga”, mjeru vjere svakog pojedinca objašnjavamo usporedbom s djelom koje vjera slame, sijena, drva, dragog kamenja, srebra i zlata ostavlja za sobom nakon ognjenih kušnja. Bog želi da mi zadobijemo vjeru zlata čije se djelo nikada ne spaljuje ni u kakvoj vrsti ognjenih kušnja.


U 4. poglavlju, „Vjera za zadobivanje spasenja”, osvjetljujemo najmanju ili najnižu mjeru vjere – prvu od pet razina vjere. S takvom vjerom zadobiva se sramotno spasenje. Tu mjeru vjere zovemo još i „vjera dječice” ili „vjera sijena”. Podrobnim primjerima ovo nas poglavlje potiče na brzo sazrijevanje u vjeri.


U 5. poglavlju, „Vjera nastojanja življenja po Riječi”, govori se da se za nas kaže da smo na drugoj razini vjere kada pokušavamo, ali ne uspijevamo poštivati Riječ i jako nam je teško čvrsto se držati svoje vjere u Gospodina na toj razini. Ovo nas poglavlje također uči i kako napredovati u svojoj vjeri do treće razine vjere.


U 6. poglavlju, „Vjera življenja po Riječi”, razmatramo kratki proces u kojemu vjera započinje na prvoj razini, sazrijeva do druge razine, prelazi u ranu fazu treće razine i raste u stijenu vjere u kojoj zadobivamo više od 60% treće razine vjere. U ovom poglavlju također opširno opisujemo razliku između rane faze treće razine vjere i stijene vjere, zašto se ne moramo osjećati opterećenima dok stojimo na stijeni vjere, i važnost borbe protiv grijeha sve do prolijevanja vlastite krvi.

U 7. poglavlju, „Vjera da ljubimo Boga do najvišeg stupnja”, objašnjavamo raznorazne razlike među ljudima na trećoj razini vjere i ljudima na četvrtoj razini vjere u smislu ljubljenja Gospodina te ispitujemo vrste blagoslova koji bivaju udijeljeni onima koji ljube Gospodina do najvišeg stupnja.

U 8. poglavlju, „Vjera mila Bogu”, objašnjavamo kakva je peta razina vjere. Ovo nam poglavlje govori da u cilju zadobivanja pete razine vjere ne samo da se moramo u cijelosti posvetiti poput Henoka, Ilije, Abrahama ili Mojsija, nego i biti vjerni u svim hramovima Božjim izvršavanjem svih dužnosti koje nam je Bog povjerio. Osim toga, moramo biti i savršeni do točke da smo spremni dati čak i svoj život za Gospodina i imati vjeru Kristovu, vjeru cjelokupnog duha. I naposljetku, u ovom poglavlju opisujemo vrste blagoslova koje možemo očekivati kada Bogu omilimo na petoj razini vjere.


Sljedeće nam poglavlje, „Znamenja koja prate one koji budu povjerovali”, govori da, kad jednom zadobijemo savršenu vjeru, našu će vjeru pratiti čudesna znamenja. Štoviše, na temelju Isusova obećanja iz Evanđelja po Marku 16:17-18, u ovom se poglavlju pomno ispituju ta znamenja, jedno po jedno. U ovom poglavlju autor također naglašava da bi propovjednik trebao davati snažne poruke koje su popraćene čudesnim znamenjima i koje tim znamenjima svjedoče o živom Bogu kako bi ulili čvrstu vjeru bezbrojnim ljudima, i to u doba kada je svijet pun grijeha i bezakonja.


I naposljetku, u 10. poglavlju, „Različiti stanovi i vijenci na nebesima”, stoji da u kraljevstvu nebeskom postoji cijeli niz stanova, da svatko može ući u bolji stan po vjeri, i da se slava i nagrade značajno razlikuju od jednog do drugog kraljevstva nebeskog. Poglavito, kako bismo pomogli čitateljima da pohite k boljem stanu na nebesima u nadi u raj i s vjerom, ovo poglavlje zaključujemo kratkim opisom ljepote u čudesa Novog Jeruzalema u kojemu je prijestolje Božje.

 

Ako shvatimo da postoje primjetne razlike među stanovima i nagradama na nebesima prema vjeri vjere svakog pojedinca, stav sviju nas u životu u Kristu nedvojbeno će se i temeljito preobraziti.
Nadam se da će svaki čitatelj Mjere Vjere zadobiti onu vrstu vjere koja je mila Bogu, primiti sve što zatraži i naveliko Ga slaviti.

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Poruka Križa : The Message of the Cross (Croatian Edition)
Croatian
2012.05.25 (1.1)
Moj Život, Moja Vjera I : My Life, My Faith Ⅰ (Croatian Edition)
Croatian
2013.06.21 (1.1)
Moj Život, Moja Vjera Ⅱ : My Life, My Faith Ⅱ (Croatian Edition)
Croatian
2013.09.27 (1.1)
Jahve Koji Dajem Zdravlje : God the Healer (Croatian Edition)
Croatian
2014.07.11 (1.1)
LISTBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (642)
1. Korean (81)
2. English (43)
3. Korean(Textbooks) (32)
4. Chinese(Simplified) (30)
5. Russian (28)
6. Spanish (27)
7. Japanese (23)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (18)
11. Finnish (16)
12. Estonian (13)
13. Vietnamese (13)
14. Norwegian (12)
15. Czech (11)
16. Danish (11)
17. Italian (11)
18. Turkish (11)
19. Bulgarian (10)
20. Dutch (10)
21. German (10)
22. Hungarian (10)
23. Polish (10)
24. Chinese(Traditional) (9)
25. Serbian (9)
26. Croatian (8)
27. Slovak (8)
28. Tagalog (8)
29. Tamil (8)
30. Macedonian (7)
31. Romanian (7)
32. Swedish (7)
33. Ukrainian (7)
34. Bosnian (6)
35. Korean(Pocket Books) (6)
36. Malay (6)
37. Albanian (5)
38. Arabic (5)
39. Lithuania (5)
40. Luganda (5)
41. Tangkhul (5)
42. Urdu (5)
43. Cebuano (4)
44. Georgian (4)
45. Slovenian (4)
46. Thai (4)
47. Greek (3)
48. Hebrew (3)
49. Simte (3)
50. Zou (3)
51. Armenian (2)
52. Hindi (2)
53. Latvian (2)
54. Mongolian (2)
55. Myanmarese (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.