HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSORDER ISSUEDThai
Thai
   
ชีวิตและศรัทธาของข้าพเจ้า (ภาค 1) : My Life, My Faith Ⅰ(Thai Edition)
กลิ่นหอมอันลึกซึ้งฝ่ายวิญญาณ
Category Testimony
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 324 Pages
Publisher Urim Books
Published 2015-07-31
Language Thai
ISBN 978-89-7557-994-3
Price 15000
How to Buy Thailand.kinokuniya.com
Amazon.com
ชีวิตและศรัทธาของข้าพเจ้า (ภาค 1)

บทนำ


จากใจผู้อ่าน


บทที่ 1
คิดว่าเด็กใบ้มาเกิด 


1. พ่อแม่สอนข้าพเจ้าเรื่องความดีและความชอบธรรม
2. ชีวิตวัยรุ่นของข้าพเจ้า
3. การแต่งงานและชะตากรรมของข้าพเจ้า
4. ภรรยาของข้าพเจ้าตกอยู่ในความสิ้นหวัง


บทที่ 2
พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่อย่างแท้จริง 


1. เมื่อกลีบสุดท้ายล่วงหล่น ชีวิตก็จะสิ้นสุดเช่นกัน
2. ทุกคนที่นี่บ้าไปแล้วหรือ
3. ผมได้ยินแล้ว ผมได้ยินแล้ว
4. การหย่าและการกลับมาของภรรยา


บทที่ 3
การทรงเรียกของข้าพเจ้า
 


1. เริ่มต้นชีวิตคริสเตียนที่ร้อนรน
2. พระเจ้าทรงนำข้าพเจ้าไปสู่ฐานะที่ต่ำต้อย
3. ข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่ด้วยพระคำได้อย่างไร
4. ความปรารถนาเพียงอย่างเดียวของข้าพเจ้า
5. ฝึกฝนให้ฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์


บทที่ 4 
การทรงเรียกของพระเจ้า
 


1. ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเลือกบุคคลอย่างข้าพระองค์ได้อย่างไร
2. พระเจ้าทรงให้เราเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหว่าน
3. อดอาหารอย่างมากด้วยการดลใจของพระวิญญาณ
4. วิธีถวายการอธิษฐานอดอาหารที่พระเจ้าโปรดปราน
5. พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงจัดเตรียมสำหรับการเปิดคริสตจักร


บทที่ 5 
จุดเริ่มต้นของคริสตจักร
 


1. สามปีแห่งการเตรียมตัวด้านพระคำพระเจ้า
2. ด้วยเงินเพียงเจ็ดดอลล่าร์
3. รับคำตอบเกี่ยวกับการเปิดคริสตจักร
4. เริ่มต้นจากศูนย์
5.“ถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ ท่านก็จะไม่เชื่อ”
6. เมื่อข้าพเจ้าสั่งในพระนามของพระเยซูคริสต์
7. สิบคนรับการชำระมิใช่หรือ แล้วเก้าคนอยู่ไหนเล่า
8.ได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับพระคัมภีร์ตอนที่เข้าใจยากและ “ข่าวสารเรื่องไม้กางเขน”
9. พระเจ้าทรงทำงานร่วมกับเรา
10. การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งบอกเรื่องอนาคต
11.เว้นแต่พระองค์จะเปิดเผยคำหารือลับของพระองค์ต่อผู้เผยพระวจนะของ
พระองค์


บทที่ 6    
การเติบโตของคริสตจักรและการทดสอบ
 


1. ถูกลิดรอนสิทธิ์ในการพูดและเหตุการณ์ “ค้อนหัวหัก”
2. นำการประชุมฟื้นฟูทั่วประเทศ
3. ย้ายไปสู่สถานที่นมัสการแห่งใหม่ด้วยความเชื่อ
4. ฉลองสถานที่นมัสการใหม่และการรบกวนอย่างต่อเนื่อง
5. การเป็นลัทธิเทียมเท็จตามความหมายของพระคัมภีร์
6. บททดสอบของอาการเลือดออกจนเสียชีวิต
7. แม้ข้าพเจ้าเตือนเรื่องวาระสุดท้ายที่มีเวลาจำกัด


บทที่ 7    
พระเจ้าทรงขยายเขตแดนของพันธกิจ
 


1. ประตูสู่พันธกิจโลก
2. ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้
3. การร่วมพันธกิจของสมาคมคริสตจักร
4. อะไรคือเคล็ดลับของการเจริญเติบโตของคริสตจักร
5. ทำพันธกิจในประเทศและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ
6. แอล. เอ. 1995


REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
LISTBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (642)
1. Korean (81)
2. English (43)
3. Korean(Textbooks) (32)
4. Chinese(Simplified) (30)
5. Russian (28)
6. Spanish (27)
7. Japanese (23)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (18)
11. Finnish (16)
12. Estonian (13)
13. Vietnamese (13)
14. Norwegian (12)
15. Czech (11)
16. Danish (11)
17. Italian (11)
18. Turkish (11)
19. Bulgarian (10)
20. Dutch (10)
21. German (10)
22. Hungarian (10)
23. Polish (10)
24. Chinese(Traditional) (9)
25. Serbian (9)
26. Croatian (8)
27. Slovak (8)
28. Tagalog (8)
29. Tamil (8)
30. Macedonian (7)
31. Romanian (7)
32. Swedish (7)
33. Ukrainian (7)
34. Bosnian (6)
35. Korean(Pocket Books) (6)
36. Malay (6)
37. Albanian (5)
38. Arabic (5)
39. Lithuania (5)
40. Luganda (5)
41. Tangkhul (5)
42. Urdu (5)
43. Cebuano (4)
44. Georgian (4)
45. Slovenian (4)
46. Thai (4)
47. Greek (3)
48. Hebrew (3)
49. Simte (3)
50. Zou (3)
51. Armenian (2)
52. Hindi (2)
53. Latvian (2)
54. Mongolian (2)
55. Myanmarese (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.