HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSORDER ISSUEDPolish
Polish
   
Piekło : Hell (Polish Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 272 Pages
Publisher Urim Books
Published 2017-12-08
Language Polish
ISBN 979-11-263-0386-1 03230
Price $14.00
How to Buy krainaksiazek

Wezwanie do chrześcijańskiego życia! 

 

Okrutna rzeczywistość Hadesu i Piekła, która nigdy wcześniej nie została opisana!

 

Szczera wiadomość dla ludzkości od Boga, który pragnie uchronić każdego przed upadkiem do piekła.

 

W jakim momencie ciąży płód otrzymuje duszę?
Czy dzieci, które nie narodziły się z powodu aborcji lub poronienia mogą dostąpić zbawienia?
Jakie kary dzieci otrzymują w Hadesie?

 

Czy Adam i Ewa mogli zostać ocaleni?
W jaki sposób ukarany został Judasz?
Co stanie się z ludźmi,
którzy popełniają grzech bluźnierstwa oraz oczerniania Ducha Świętego? 

Spis treści 

 

Przedmowa

Wstęp

 

Rozdział  1 – Czy naprawdę istnieje niebo i piekło? 

Piekło i niebo naprawdę istnieją
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu
Struktura nieba i piekła
Wyższy grób oraz Raj
Niższy grób, przedsionek do piekła


Rozdział  2 – Droga zbawienia dla tych, którzy nigdy nie słyszeli ewangelii 

Sąd na sumieniem
Dzieci nienarodzone w powodu aborcji lub poronienia
Dzieci w wieku do 5 lat
Dzieci w wieku od 6 lat do wieku dojrzewania
Czy Adam i Ewa są zbawieni?
Co stało się z pierwszym mordercą, Kainem?

 

Rozdział  3 – Niższy Grób oraz tożsamość posłańców piekła 

Posłańcy piekła zabierają ludzi do niższego grobu
Przedsionek do świata złych duchów
Różne kary za różne grzechy wymierzane w niższym grobie
Lucyfer władcą niższego grobu
Tożsamość posłańców piekła


Rozdział  4 – Kary w Niższym Grobie dla potępionych dzieci 

Płody oraz noworodki
Małe dzieci
Dzieci, które potrafią chodzić i mówić
Dzieci od 6-12 roku życia
Młodzież, która wyśmiała proroka Eliasza

Rozdział  5 – Kary dla ludzi, którzy zmarli po osiągnięciu wieku dojrzewania 

Pierwszy poziom kary
Drugi poziom kary
Kara dla faraona
Trzeci poziom kary
Kara dla Poncjusza Piłata
Kara dla Saula, pierwszego króla Izraela
Czwarty poziom kary dla Judasza Iskarioty


Rozdział  6 – Kary za bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu 

Cierpienie w gotującym się płynie
Wspinaczka po prostopadłym klifie
Usta wypalone rozgrzanym żelazem
Olbrzymie maszyny do tortur
Przywiązani do pnia drzewa
 

Rozdział  7 – Zbawienie w okresie wielkich prześladowań 

Przyjście Jezusa i porwanie zbawionych do nieba
Siedmioletnie prześladowania
Męczeństwo podczas wielkich prześladowań
Drugie przyjście Chrystusa oraz tysiąclecia
Przygotowanie, aby stać się oblubienicą Pana


Rozdział  8 – Kary w piekle po Dniu Sądu

Potępieni zostaną wrzuceni do piekła po dniu sądu
Jezioro ognia i siarki
Niektórzy pozostają w Niższym Grobie aż do dnia sądu
Złe duchy wrzucone do otchłani
Gdzie skończą demony?


Rozdział  9 – Dlaczego Bóg miłości musiał przygotować piekło

Boża miłość i cierpliwość
Dlaczego Bóg miłości musiał przygotować piekło?
Bóg pragnie, aby wszyscy otrzymali zbawienie
Odważne głoszenie ewangelii

 

Mam nadzieję, że niniejsza książka posłuży jako chleb życia, który zaprowadzi wielu ludzi do nieba, pozwalając im zrozumieć miłość Boga, który pragnie, aby wszyscy ludzie otrzymali zbawienie…
 

 W dzisiejszych czasach, kiedy ludzie słyszą o niebie lub piekle, większość z nich reaguje negatywnie, mówiąc: „Jakże mogę wierzyć w coś takiego w czasach naukowej cywilizacji?” „Czy byłeś kiedykolwiek w piekle lub niebie?” lub „Dowiesz się dopiero po śmierci.”


Musisz wiedzieć już teraz, że jest życie po śmierci. Kiedy wydasz z siebie ostatni oddech, będzie już za późno. Kiedy zakończysz swoje życie na ziemi, nigdy więcej nie będziesz miał możliwości przeżyć go ponownie. Czeka cię jedynie sąd Boży, podczas którego zbierzemy to, co zasialiśmy.


W Biblii Bóg odkrył przed nami drogę zbawienia, istnienie nieba i piekła oraz informacje, że sąd odbędzie się zgodnie ze słowem Bożym. Bóg zamanifestował wspaniałe działanie swojej mocy przez wielu starotestamentowych proroków oraz przez osobę Jezusa.


Nawet w dzisiejszych czasach, Bóg pokazuje nam, że jest Bogiem żywym oraz potwierdza prawdziwość Biblii poprzez cuda, znaki oraz cudownie działanie swojej mocy zapisane w Biblii przez najbardziej lojalnych i wiernych sług Bożych. Pomimo obfitych dowodów Jego działania, nadal są ludzie, którzy nie wierzą. Dlatego Bóg pokazał swoim dzieciom piekło i niebo oraz zachęca ich, aby obserwowali to, co dzieje się na świecie.


Bóg miłości w szczegółach odkrył przede mną niebo i piekło oraz zachęcił mnie do przekazania Jego wiadomości o tym, że powtórne przyjście Chrystusa jest bliskie całemu światu.
Kiedy głoszę poselstwo Boże na temat piekła, mogę obserwować, że duża część zgromadzenia w moim kościele drży i płacze z powodu tych, którzy cierpią ukarani w piekle.


Potępione dusze znajdują się w piekle jedynie do momentu wielkie sądu. Po zakończeniu sądu, potępieni zostaną wrzuceni do jeziora ognistego lub jeziora siarki. Kary w jeziorze ognistym lub w jeziorze siarki są o wiele gorsze niż w piekle.


Piszę to, co Bóg przede mną odkrył dzięki natchnieniu Ducha Świętego i w oparciu o Słowo Boże. Niniejsza książka może zostać nazwana wiadomością pełną szczerej miłości od naszego Boga Ojca, który pragnie zbawić od grzechu tak wiele ludzi, jak to możliwe, uświadamiając im wystarczająco wcześnie niekończące się cierpienie, czekające na potępionych w piekle.


Bóg podarował swojego jedynego syna, aby umarł na krzyżu, by ocalić człowieka. On pragnie zapobiec, aby ktokolwiek znalazł się w piekle. Bóg ceni jedną duszę bardziej niż cały świat i dlatego jest niezwykle uradowany oraz świętuje z aniołami i cherubami w niebie, kiedy uda się uratować choćby jedną duszę dzięki wierze.


Oddaję chwałę oraz dziękuję Bogu, który doprowadził do opublikowania niniejszej książki. Drogi czytelniku, mam nadzieję, że zrozumiesz charakter Boga, który nie chce stracić ani jednego człowieka oraz że zyskasz prawdziwą wiarę. Co więcej, zachęcam cię, abyś głosił ewangelię wszystkim ludziom wokół ciebie, które w przeciwnym razie będą zmierzały do piekła.


Dziękuję również wydawnictwu Urim Book oraz pracownikom, łącznie z Geumsun Vin, dyrektorowi biura. Mam nadzieję, że wszyscy czytelnicy uświadomią sobie fakt, że istnieje życie wieczne po śmierci oraz, że odbędzie się sąd, po którym zbawienie otrzymają zbawienie.

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Niebo II : Heaven Ⅱ (Polish Edition)
Polish
2017.04.19
Miara Wiary : The Measure of Faith(Polish Edition)
Polish
2016.10.17
Moje Życie, Moja Wiara Ⅰ
Polish
2013.04.26 (1.1)
Bóg Uzdrowiciel : God the Healer (Polish Edition)
Polish
2017.06.26
Przesłanie Krzyża : The Message of the Cross (Polish Edition)
Polish
2012.07.31 (1.1)
LISTBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (632)
1. Korean (81)
2. English (42)
3. Korean(Textbooks) (32)
4. Russian (28)
5. Chinese(Simplified) (27)
6. Spanish (27)
7. Japanese (22)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (18)
11. Finnish (16)
12. Vietnamese (13)
13. Estonian (12)
14. Norwegian (12)
15. Czech (11)
16. Danish (11)
17. Italian (11)
18. Turkish (11)
19. Bulgarian (10)
20. Hungarian (10)
21. Polish (10)
22. Chinese(Traditional) (9)
23. Dutch (9)
24. German (9)
25. Serbian (9)
26. Croatian (8)
27. Slovak (8)
28. Tagalog (8)
29. Tamil (8)
30. Macedonian (7)
31. Swedish (7)
32. Ukrainian (7)
33. Bosnian (6)
34. Korean(Pocket Books) (6)
35. Malay (6)
36. Romanian (6)
37. Albanian (5)
38. Arabic (5)
39. Lithuania (5)
40. Luganda (5)
41. Tangkhul (5)
42. Cebuano (4)
43. Georgian (4)
44. Slovenian (4)
45. Thai (4)
46. Urdu (4)
47. Greek (3)
48. Hebrew (3)
49. Simte (3)
50. Zou (3)
51. Armenian (2)
52. Hindi (2)
53. Latvian (2)
54. Mongolian (2)
55. Myanmarese (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.