HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEBOOKSORDER ISSUEDPolish
Polish
   
Moje Życie, Moja Wiara Ⅰ
Category Testimony
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 344 Pages
Publisher Urim Books
Published 2013-04-26 (1-1)
Language Polish
ISBN 978-89-7557-724-6 04230, 978-89-7557-723-9(set)
Price $15.00
How to Buy krainaksiazek

Esencja wierności i prawdziwości

 

Pan wyjaśnił mi, dlaczego Jezus jest naszym jedynym Zbawicielem, dlaczego Bóg umieścił drzewo znajomości dobra i zła w ogrodzie Eden, oraz dlaczego pragnie ukształtować nas ku doskonałości na tej ziemi...

 

Ponieważ Dr Lee cierpiał z powodu wielu chorób, rozumie ból ludzi, którzy są chorzy. Ponieważ sam był znienawidzony i poniżany, rozumie uczucia tych, którzy mają złamane serca. Ponieważ sam doświadczył okrucieństwa biedy, rozumie tych, którzy cierpią z powodu tego brzemienia. To właśnie dlatego tysiące członków jego kościoła gromadzi się wokół niego, aby mieć możliwość zobaczyć go na własne oczy.
Jego życie jest przykładem pełnego posłuszeństwa Bogu oraz całkowitego poddania, które może przynieść wiele owoców duchowych i materialnych.

SPIS TREŚCI

 

Komplement


Recenzja Książki

 

Rozdział 1. Myśleli, że Urodziło się Nieme Dziecko
1. Moi Rodzice Uczyli Mnie Dobroci i Prawości
2. Mój Okres Dojrzewania
3. Moje Małżeństwo i Moje Fatum
4. Moja Żona w Stanie Rozpaczy

 

Rozdział 2. Bóg jest Naprawdę Żywy
1. Kiedy Spadnie Ostatni Płatek, Moje Życie Zgaśnie Wraz z Nim
2. Czy Wszyscy Tu Oszaleli?
3. Słyszę! Słyszę!
4. Rozwód i Powrót Mojej Żony
 
Rozdział 3. Moje Powołanie
1. Początek Żarliwego Życia Chrześcijańskiego
2. Bóg Pokierował Mną, abym Przyjął Pokorną Postawę
3. Jak Mogę Żyć według Słowa Bożego?
4. Moje Jedyne Życzenie
5. Nauczono mnie, abym Umiał Usłyszeć Głos Ducha Świętego

 

Rozdział 4. Boże Powołanie
1. Panie, Jak Możesz Wybierać Osobę Taką, Jak Ja?
2. Bóg Pozwala Nam Zbierać To, Co Posiejemy
3. Poszcząc Usilnie Pod Wpływem Natchnienia Ducha
4. Ofiarowanie Modlitwy Połączonej z Postem
5. Ręce Boże Przygotowują Założenie Kościoła
 
Rozdział 5. Początek Kościoła
1. Trzy lata przygotowywanie się w Słowie Bożym
2. Jedyne Siedem Dolarów
3. Pozwolenie Na Założenie Kościoła
4. Zaczynając z Niczego
5. Jeżeli Nie Zobaczycie Znaków i Cudów, Nie Uwierzycie.
6. Kiedy Rozkazywałem w Imię Jezusa Chrystusa
7. Czyż Nie Było Tam Dziesięciu Uleczonych? To Gdzież Podziało się Tych Dziewięciu?
8. Wyjaśnienie Trudnych Fragmentów Biblijnych oraz ,,Przesłania Krzyża”
9. Pan Pracował Razem Z Nami
10. Natchnienie Ducha Świętego Przywidujące Przyszłe Rzeczy
11. Zaiste, Nie Czyni Wszechmocny Pan Nic, Jeżeli Nie Objawi Swojego Planu Swoim Sługom, Prorokom.

 

Rozdział 6. Wzrost Kościoła i Próby
1. Pozbawienie Prawa Wypowiadania się i Złamany Młotek 
2. Prowadząc Nabożeństwa Poświęcone Odrodzeniu Religijnemu w Całym Kraju
3. Przeprowadzka Do Nowego Sanktuarium
4. Nabożeństwo Upamiętniające Dla Nowego Sanktuarium i Nieustające Problemy
5. Herezja Według Biblii
6. Próba Wykrwawienia się na Śmierć
7. Ostrzeżenie przed Wyznaczaniem Daty Nadejścia Końca Świata

 

Rozdział 7. Bóg Rozszerzył Granicę Obowiązków Kapłańskich
1. Otwarcie Drzwi dla Światowej Ewangelizacji
2. Wiara zaś jest Poręką tych Dóbr, których się Spodziewamy
3. Współpraca w zakresie Działalności Duszpasterskiej realizowanej przez Stowarzyszenia Kościelne
4. Jaka Jest Tajemnica Wzrostu Kościoła?
5. Krajowe i Zagraniczne Misje Ruszyły Pełną Parą
6. L. A. 1995

,,Tych kocham, którzy mnie kochają, znajdzie mnie ten, kto mnie szuka” (Księga Przysłów 8:17).

Komplement

 

Głęboki Duchowy Aromat

Mówi się, że najbardziej aromatyczne różane perfumy otrzymuje się z róż rosnących w Starej Płaninie na Półwyspie Bałkańskim. Jednakże nie uda się ich uzyskać z każdej róży pochodzącej ze Starej Płaniny. Aby otrzymać perfumy najwyższej jakości, należy wydobyć olejek z róży ściętej o godzinie drugiej nad ranem, czyli w momencie, kiedy jest najzimniej i najciemniej.

 

,,Moje Życie, Moja Wiara cz. (I) i (II)”, dwuczęściowa autobiografia Dr Jaerock’a Lee, daje możliwość poczuć niezwykły duchowy aromat swoim czytelnikom. Jego życie jest niczym ekstrakt miłości Bożej, której doświadczył w chwilach mroku, chłodnego jarzma oraz najgłębszej rozpaczy.
 
Dlaczego Dr Lee nie mógł spędzać czasu tak, jak inni młodzi ludzie, marząc o świetlanym idealnym życiu? Jako młody człowiek walczył o to, aby pewnego dnia ukończyć dobrą szkołę, studiować za granicą, stać się spełnionym i wielkim człowiekiem. Jednak wprost przeciwnie do tego, co sobie wymarzył, jego życie zaczęło staczać się w dolinę rozpaczy. Na jego ciele widoczne były ślady choroby. Zamiast zyskać sławę – był lekceważony, najbliżsi mu ludzie patrzyli na niego z góry. Głęboko i dosadnie uświadomił sobie, jak pusta jest miłość tego świata. Zdał sobie sprawę ze znaczenie ubóstwa i zrozumiał, jak bardzo przykra jest bezsilność, szczególnie w sytuacji, kiedy jest się głową rodziny. Dwukrotnie próbował popełnić samobójstwo.


W tej właśnie dolinie rozpaczy, gdzie nawet nie mógł swobodnie oddychać, spotkał Boga. Do tamtego momentu samotnie musiał zmagać się z trudami życia. Jednakże wszechmocny i pełen miłości Bóg przyszedł do niego i zaczął pielgrzymować wspólnie z nim. Bóg uwolnił go od rozpaczy i napełnił nadzieją Królestwa Niebieskiego! ,,Jak mogę odpłacić się za cudowną łaskę Bożą?” było pytaniem, które codziennie pojawiało się w życiu Dra Lee. Czynił to, co Bóg rozkazał. Nie czynił niczego, czego Bóg zabronił. Szedł, kiedy Bóg powiedział mu ,,Idź.” Stał się sługą silnej i potężnej miłości Bożej, a jego najwyższym celem w tym życiu stało się wypełnianie woli Boga Ojca.
 
Wyznanie wielkiej miłości apostoła Pawła zapisane w Liście do Rzymian 8, 35-39 jest również wyznaniem Dra Lee: ,,Któż nas oddzieli od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: «Z powodu Ciebie zabijają nas, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź.» Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

 

Jak mówi Księga Przysłów 8:17: ,,Tych kocham, którzy mnie kochają, znajdzie mnie ten, kto mnie szuka”. Tak więc, jeżeli taka była wola Boga, Dr Lee w każdej sytuacji z całego serca odpowiadał „Tak” i „Amen” w każdej sytuacji. Bóg napełnił go Swoją mocą i powierzył mu najważniejszą w świecie misję. Jego Kościół Manmin (Wszelkie stworzenie) Joong-ang (Centralny) modli się za wszystkich ludzi wszystkich narodów, jak świadczy o tym sama nazwa „Manmin”. Kolejno wypełnia on wizje przekazywane przez Boga i staje się centralnym miejscem, będącym świadkiem płomiennych czynów Ducha Świętego.


Ponieważ Czcigodny Dr Lee sam cierpiał z powodu wielu chorób, doskonale rozumie ból tych, którzy są chorzy. Ponieważ sam był lekceważony i wyśmiewany, rozumie serce tych, którzy są załamani. Ponieważ doświadczył dotkliwego ubóstwa, rozumie smutek tych, którzy cierpią z powodu tego ciężkiego jarzma. To właśnie dlatego tysiące członków jego kościoła zbiera się dookoła niego tylko po to, by spotkać się z nim twarzą w twarz.

 

Życie Czcigodnego Dr Lee jest jednym z najbardziej radykalnych przypadków, kiedy ktoś zmienia swoje życie tak bardzo po poznaniu Boga. Jego życie pokazuje nam, jak życie w całkowitym posłuszeństwie Bogu oraz w zupełnym oddaniu może przynieść ogrom duchownych i materialnych owoców.


Droga jego życia zdecydowanie pokazuje nam, że sekret wszystkich tych błogosławieństw tkwi w tym, by stać się uświęconym i czystym jak kryształ; dokładnie jak Bóg Ojciec, który będąc świętym, czasami jest jak ryczący lew, a innym razem jak kojące i delikatne ręce matki.


Mam nadzieję, że wszyscy czytelnicy tej książki, podobnie jak w przypadku Dra Lee, sprawią, że ich życie będzie źródłem niezwykłego duchowego aromatu – piękniejszego aniżeli perfumy z róż z Półwyspu Bałkańskiego.

 

10 grudnia 2006
 Dr Esther K. Chung

Była Przewodnicząca Kobiecego Uniwersytetu w Seulu
(Seoul Women’s University), Seul, Korea
Przewodnicząca Międzynarodowego Seminarium Manin
(Manmin International Seminary), Seul, Korea
Profesor honorowy Uniwersytetu w San Antonio, Honorary Professor,
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Peru

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Moje Życie, Moja Wiara Ⅱ
Polish
2013.09.13 (1.1)
LISTBOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (632)
1. Korean (81)
2. English (42)
3. Korean(Textbooks) (32)
4. Russian (28)
5. Chinese(Simplified) (27)
6. Spanish (27)
7. Japanese (22)
8. Portuguese (21)
9. French (18)
10. Indonesian (18)
11. Finnish (16)
12. Vietnamese (13)
13. Estonian (12)
14. Norwegian (12)
15. Czech (11)
16. Danish (11)
17. Italian (11)
18. Turkish (11)
19. Bulgarian (10)
20. Hungarian (10)
21. Polish (10)
22. Chinese(Traditional) (9)
23. Dutch (9)
24. German (9)
25. Serbian (9)
26. Croatian (8)
27. Slovak (8)
28. Tagalog (8)
29. Tamil (8)
30. Macedonian (7)
31. Swedish (7)
32. Ukrainian (7)
33. Bosnian (6)
34. Korean(Pocket Books) (6)
35. Malay (6)
36. Romanian (6)
37. Albanian (5)
38. Arabic (5)
39. Lithuania (5)
40. Luganda (5)
41. Tangkhul (5)
42. Cebuano (4)
43. Georgian (4)
44. Slovenian (4)
45. Thai (4)
46. Urdu (4)
47. Greek (3)
48. Hebrew (3)
49. Simte (3)
50. Zou (3)
51. Armenian (2)
52. Hindi (2)
53. Latvian (2)
54. Mongolian (2)
55. Myanmarese (2)
56. Azerbaijani (1)
57. Cambodian (1)
58. Kurdish (1)
59. Nepali (1)
60. Oriya (Odia) (1)
61. Persian (1)
62. Punjabi (1)
63. Sinhalese (1)
64. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.