HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEE-BOOKSORDER ISSUEDCzech
Czech
   
Nebe II : Heaven Ⅱ (Czech Edition)
Naplněno Boží Slávou
Category
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 224 Pages
Publisher Urim Books
Published 2017-08-12
Language Czech
ISBN 979-11-263-0345-8 05230
Price $ 4.99
How to Buy Google Play

V knize Nebe II naleznete velmi mnoho tajemství týkajících se nebe, jako jsou podoba Boha, který existoval ještě předtím, než začal čas, Božího trůnu a podobně. Věřím, že takovéto podrobnosti a popisy poskytnou všem lidem, kteří upřímně touží po nebi, obrovské štěstí a radost.
Svaté město nový Jeruzalém, vybudované z nesmírné Boží lásky a s podivuhodnou Boží mocí, je naplněno Boží slávou. V novém Jeruzalémě se nachází duchovní vrchol, kde Bůh sám sebe zformoval do Trojice, aby mohl uskutečňovat tříbení člověka, a samotný Boží trůn. Dokážete si představit, jak velkolepé, nádherné a jasné celé místo bude? Je to tak fantastické a svaté místo, že jej rozhodně nemůže pochopit žádná lidská moudrost!
Proto si musíte uvědomit, že nový Jeruzalém není odměnou pro všechny, kdo získají spasení. Místo toho je dáno pouze těm Božím dětem, jejichž srdce, potom co byla dlouhý čas na této zemi tříbena, odtud odchází ryzí a čistá jako křišťál.

Obsah
 
Předmluva
Úvod
 
Kapitola 1 _ Nový Jeruzalém: Naplněn Boží slávou
                 1. V novém Jeruzalémě je Boží trůn
                 2. Prvotní Boží trůn
                 3. Nevěsta beránkova
                 4. Zářící jako třpyt drahokamu a jasné jako křišťál
 
Kapitola 2 _ Jména dvanácti kmenů a dvanácti apoštolů  
                 1. Dvanáct andělů střežících brány
                 2. Jména dvanácti kmenů Izraele napsaná na dvanácti branách
                 3. Jména dvanácti učedníků napsaná na dvanácti základech
 
Kapitola 3 _ Velikost nového Jeruzaléma
                 1. Měřeno zlatým rákosem
                 2. Nový Jeruzalém vystavěný do čtverce
 
Kapitola 4 _ Učiněné z ryzího zlata a drahokamů všech barev
                 1. Ozdobené ryzím zlatem a různými drahokamy
                 2. Hradby nového Jeruzaléma vytvořené z jaspisu
                 3. Učiněné z ryzího zlata, zářícího jako křišťál
 
Kapitola 5 _ Významy dvanácti základů
                 1. Jaspis: duchovní víra
                 2. Safír: přímost a neporušenost
                 3. Chalcedon: nevinnost a obětavá láska
                 4. Smaragd: spravedlnost a bezúhonnost
                 5. Sardonyx: duchovní věrnost
                 6. Karneol: vášnivá láska
                 7. Chrysolit: milosrdenství
                 8. Beryl: trpělivost
                 9. Topas: duchovní dobrota
                 10. Chrysopras: sebeovládání
                 11. Hyacint: čistota a svatost
                 12. Ametyst: krása a pokora
 
Kapitola 6 _ Dvanáct perlových bran a zlaté náměstí
                 1. Dvanáct perlových bran
                 2. Náměstí z ryzího zlata
 
Kapitola 7 _ Okouzlující podívaná
                 1. Není zapotřebí záře slunce ani měsíce
                 2. Extáze nového Jeruzaléma
                 3. Navždy s Pánem, naším ženichem
                 4. Sláva obyvatel nového Jeruzaléma
 
Kapitola 8 _ „Viděl jsem svaté město, nový Jeruzalém“
                  1. Nebeské domy nepředstavitelných rozměrů
                  2. Velkolepý zámek s naprostým soukromím
                  3. Okružní prohlídka nebem
 
Kapitola 9 _ První hostina v novém Jeruzalémě
                 1. První hostina v novém Jeruzalémě
                 2. Proroci ve skupině nejvyšších hodností v nebi
                 3. Krásné ženy v Božích očích
                 4. Marie z Magdaly stojící blízko Božího trůnu

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Nebe I : Heaven Ⅰ (Czech Edition)
Czech
2016.08.20
Poselství Kříže
Czech
2012.08.02
LISTE-BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (551)
1. Korean (56)
2. English (39)
3. Russian (28)
4. Spanish (26)
5. Chinese(Simplified) (25)
6. Portuguese (21)
7. Japanese (19)
8. French (18)
9. Finnish (16)
10. Indonesian (16)
11. Korean(Textbooks) (16)
12. Vietnamese (13)
13. Estonian (12)
14. Norwegian (12)
15. Danish (11)
16. Turkish (11)
17. Bulgarian (10)
18. Czech (10)
19. Dutch (10)
20. Hungarian (10)
21. Italian (10)
22. Polish (10)
23. German (9)
24. Serbian (9)
25. Croatian (8)
26. Slovak (8)
27. Tamil (8)
28. Macedonian (7)
29. Swedish (7)
30. Tagalog (7)
31. Bosnian (6)
32. Malay (6)
33. Romanian (6)
34. Ukrainian (6)
35. Albanian (5)
36. Lithuania (5)
37. Luganda (5)
38. Tangkhul (5)
39. Cebuano (4)
40. Georgian (4)
41. Slovenian (4)
42. Arabic (3)
43. Greek (3)
44. Hebrew (3)
45. Simte (3)
46. Thai (3)
47. Zou (3)
48. Armenian (2)
49. Latvian (2)
50. Urdu (2)
51. Azerbaijani (1)
52. Cambodian (1)
53. Kurdish (1)
54. Myanmarese (1)
55. Oriya (Odia) (1)
56. Persian (1)
57. Punjabi (1)
58. Sinhalese (1)
59. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.