HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEE-BOOKSORDER ISSUEDCroatian
Croatian
   
Jahve Koji Dajem Zdravlje : God the Healer (Croatian Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 116 Pages
Publisher Urim Books
Published 2014-07-19
Language Croatian
ISBN 978-89-7557-937-0
Price $ 6.00
How to Buy google play

„Ja sam Jahve koji dajem zdravlje.”
Koliko je samo utješna ova objava Božja nama koji smo slabi?

Biblija nam jednostavno donosi fundamentalne načine za vođenje zdravog života bez obolijevanja, a čak i ako trenutačno bolujemo od neke bolesti, donosi nam načine na koje možemo primiti ozdravljenje.

„Budeš li zdušno slušao glas Jahve, Boga svoga, vršeći što je pravo u njegovim očima; budeš li pružao svoje uho njegovim zapovijedima i držao njegove zakone, nikakvih bolesti koje sam pustio na Egipćane na vas neću puštati. Jer ja sam Jahve koji dajem zdravlje” (Knjiga izlaska 15:26).


Podsjećajući na Riječ Božju nevjernike, pa čak i neke vjernike koji su je propustili, ovo djelo nastoji dovesti takve pojedince do toga da upoznaju Boga moći koji može ozdraviti sva naša ranjena srca i tjelesnu tjeskobu prouzročene bolestima.

CONTENTS

1. poglavlje. Podrijetlo bolesti i zraka ozdravljenja
2. poglavlje. Želiš li ozdraviti?

3. poglavlje. Jahve koji dajem zdravlje

4. poglavlje. Njegove nas rane iscijeliše

5. poglavlje. Moć ozdravljenja slabosti

6. poglavlje. Načini ozdravljanja opsjednutih

7. poglavlje. Vjera i poslušnost gubavca Naamana


REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Poruka Križa
Croatian
2013.07.16
Moj Život, Moja Vjera I
Croatian
2014.01.04
Moj Život, Moja Vjera Ⅱ : My Life, My Faith Ⅱ (Croatian edition)
Croatian
2014.04.26
LISTE-BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (551)
1. Korean (56)
2. English (39)
3. Russian (28)
4. Spanish (26)
5. Chinese(Simplified) (25)
6. Portuguese (21)
7. Japanese (19)
8. French (18)
9. Finnish (16)
10. Indonesian (16)
11. Korean(Textbooks) (16)
12. Vietnamese (13)
13. Estonian (12)
14. Norwegian (12)
15. Danish (11)
16. Turkish (11)
17. Bulgarian (10)
18. Czech (10)
19. Dutch (10)
20. Hungarian (10)
21. Italian (10)
22. Polish (10)
23. German (9)
24. Serbian (9)
25. Croatian (8)
26. Slovak (8)
27. Tamil (8)
28. Macedonian (7)
29. Swedish (7)
30. Tagalog (7)
31. Bosnian (6)
32. Malay (6)
33. Romanian (6)
34. Ukrainian (6)
35. Albanian (5)
36. Lithuania (5)
37. Luganda (5)
38. Tangkhul (5)
39. Cebuano (4)
40. Georgian (4)
41. Slovenian (4)
42. Arabic (3)
43. Greek (3)
44. Hebrew (3)
45. Simte (3)
46. Thai (3)
47. Zou (3)
48. Armenian (2)
49. Latvian (2)
50. Urdu (2)
51. Azerbaijani (1)
52. Cambodian (1)
53. Kurdish (1)
54. Myanmarese (1)
55. Oriya (Odia) (1)
56. Persian (1)
57. Punjabi (1)
58. Sinhalese (1)
59. Telugu (1)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.