HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEE-BOOKSABC ORDERBosnian
Bosnian
   
Duh, Duša i Tijelo II : Spirit, Soul and Body II (Bosnian Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 204 Pages
Publisher Urim Books
Published 2018-07-28
Language Bosnian
ISBN 979-11-263-0430-1 05230
Price $ 4.99
How to Buy

Od vremena kada sam ja prihvatio Isusa Hrista i počeo da čitam Bibliju, počeo sam da se molim da duboko razumijem srce Boga. Bog mi je odgovorio poslije sedam godina nebrojenih molitvi i posta. Nakon što sam otvorio crkvu, Bog mi je objasnio mnogo teških odlomka u Bibliji kroz inspiraciju Svetog Duha, od kojih je jedan djetaljan sadržaj koji se odnosi na „Duh, Dušu i Tijelo.“ Ovo je misteriozna priča koja nam dopušta da razumijemo postanak čovjeka i dozvoljava nam da razumijemo sami sebe. To je objašnjenje koje nisam mogao da nigdje drugdje da čujem i moja je radost velika van svakoga opisa.

 

Sun Cuovo (Sun Tzu) Umijeće ratovanja govori da ako poznajete sebe i vašega neprijatelja vi nikada nećete da izgubite ni jednu bitku. Poruka u knjizi „Duh, Duša i Tijelo“ baca svjetlost na duboki dio našeg „bića“ i uči nas o čovjekovom začetku. Jednom kada potpuno naučimo i razumijemo ovu poruku, mi ćemo takođe biti u mogućnosti da razumijemo svaku vrstu osobe. Mi ćemo tako naučiti puteve da pobjedimo mračne sile, koje su utijecale na nas, tako da možemo da vodimo pobjednički Hrišćanski život.

 

Tom 2 knjige Duh, Duša i Tijela djetaljno će objasniti o porijeklu Boga Stvoritelja, ogromnom duhovnom prostoru i prostoru svjetla u kome će boraviti naš duh. Tu su i slike u boji koje će vam pomoći da bolje razumijete oblik Boga i prostora. Jednom kada mi razumijemo tajne prostora i postanemo osoba potpunog duha mi možemo da se krećemo van ljudskih granica i koristimo Božji prostor i čak možemo da vidimo oblik Boga. Zato je Isus u Jevanđelju po Jovanu 14:12 rekao: „Zaista, zaista vam kažem: koji vjeruje Mene, djela koja Ja tvorim i on će tvoriti, i veća će od ovih tvoriti; jer Ja idem k Ocu Mom.“

 

Sadržaj

 

Predgovor

Početak drugog putovanja duha, duše i tijela

 

1. Dio Ogromni prostor duhovnog kraljevstva

Poglavlje 1 Tama i svjetlost

Poglavlje 2 Kvalifikacije za ulazak u prostor svjetlosti

 

2. Dio Duh, Duša i Tijelo u duhovnom prostoru

Poglavlje 1 Različita mjesta boravka

Poglavlje 2 Duh, duša i tijelo u duhovnom prostoru

1. Duhovni oblik

2. Duša i tijelo pripadaju duhu

3. Božji poklon

 

3. Dio Prevazilaziti ljudska ograničenja

Poglavlje 1 Božji prostor

Poglavlje 2 Božji lik

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Mjera Vjere : The Measure of Faith (Bosnia Edition)
Bosnian
2017.02.25
Raj I: Heaven Ⅰ(Bosnian Edition)
Bosnian
2016.12.03
Pakao : Hell (Bosnian Edition)
Bosnian
2016.12.24
Poruka sa Krsta : The Message of the Cross (Bosnian Edition)
Bosnian
2012.09.08
Raj Ⅱ : Heaven Ⅱ (Bosnian Edition)
Bosnian
2017.08.26
LISTE-BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (542)
1. Albanian (5)
2. Arabic (3)
3. Armenian (2)
4. Azerbaijani (1)
5. Bosnian (6)
6. Bulgarian (9)
7. Cambodian (1)
8. Cebuano (4)
9. Chinese(Simplified) (25)
10. Croatian (8)
11. Czech (10)
12. Danish (11)
13. Dutch (10)
14. English (38)
15. Estonian (11)
16. Finnish (16)
17. French (18)
18. Georgian (4)
19. German (8)
20. Greek (3)
21. Hebrew (3)
22. Hungarian (10)
23. Indonesian (15)
24. Italian (10)
25. Japanese (19)
26. Korean (56)
27. Korean(Textbooks) (16)
28. Kurdish (1)
29. Latvian (2)
30. Lithuania (5)
31. Luganda (4)
32. Macedonian (7)
33. Malay (6)
34. Myanmarese (1)
35. Norwegian (11)
36. Oriya (Odia) (1)
37. Persian (1)
38. Polish (10)
39. Portuguese (21)
40. Punjabi (1)
41. Romanian (6)
42. Russian (28)
43. Serbian (9)
44. Simte (3)
45. Sinhalese (1)
46. Slovak (8)
47. Slovenian (4)
48. Spanish (26)
49. Swedish (7)
50. Tagalog (6)
51. Tamil (8)
52. Tangkhul (5)
53. Telugu (1)
54. Thai (3)
55. Turkish (11)
56. Ukrainian (6)
57. Urdu (2)
58. Vietnamese (12)
59. Zou (3)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.