HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEE-BOOKSABC ORDERCroatian
Croatian
   
Ljubav: Ispunjenje Zakona _ Love: Fulfillment of the Law (Croatian Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 192 Pages
Publisher Urim Books
Published 2018-04-28
Language Croatian
ISBN 979-11-263-0408-0 05230
Price $ 4.99
How to Buy Google Play
U 1. djelu „Značaj Ljubavi”, ukazuje na različite oblike ljubavi koje se mogu naći između muža i žene, roditelja i djece, i između prijatelja i susjeda, dakle dajući nam ideju razlike između tjelesne ljubavi i duhovne ljubavi. Duhovna ljubav znači voljeti drugu osobu sa ne mijenjajućim srcem ne želeći ništa nazad. Suprotno od toga, tjelesna ljubav se mijenja u različitim situacijama i okolnostima, i iz tog razloga duhovna ljubav je dragocjena i prekrasna. 

2. dio „Ljubav kao u Ljubavnom Poglavlju”, kategorizira 1. Poslanicu Korinčanima u tri djela. Prvi dio, „Vrsta Ljubavi koju Bog priželjkuje” (1. Poslanica Korinčanima 13:1-3), je upoznavanje sa poglavljem koji stavlja naglasak na važnost duhovne ljubavi. U drugom dijelu, „Karakteristike ljubavi” (1. Poslanica Korinčanima 13:4-7) je glavni dio Ljubavnog Poglavlja, i govori nam o 15 karakteristika duhovne ljubavi. U trećem dijelu, „Savršena Ljubav”, je zaključak Ljubavnog Poglavlja, koje nam govori da se vjera i nada privremeno potrebne dok stupamo prema nebeskom kraljevstvu tijekom naših života na ovoj zemlji, dok ljubav traje beskrajno čak i u nebeskome kraljevstvu. 

3. dio, „Ljubav je Ispunjenje Zakona”, nam objašnjava što znači ispunjenje Zakona sa ljubavi. Isto tako dostavlja Božju ljubav i kultivira nas ljude na ovoj zemlji i ljubav Krista koji je otvorio put spasenja za nas. 
< Sadržaj > 

Predgovor  
Uvod  

1. dio  Značaj Ljubavi
1. poglavlje: Duhovna Ljubav  
2. poglavlje: Tjelesna Ljubav 

2. dio  Ljubav kao u Ljubavnom Poglavlju
1. poglavlje: Vrsta Ljubavi koji Bog priželjkuje  
2. poglavlje: Karakteristike Ljubavi 
3. poglavlje: Savršena Ljubav  

3. dio  Ljubav je Izvršenje Zakona
1. poglavlje: Božja Ljubav  
2. poglavlje: Ljubav Krista  

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Poruka Križa
Croatian
2013.07.16
Nebo I : Heaven Ⅰ(Croatian Edition)
Croatian
2017.07.22
Mjera Vjere : The Measure of Faith (Croatian Edition)
Croatian
2016.12.04
Moj Život, Moja Vjera I
Croatian
2014.01.04
Jahve Koji Dajem Zdravlje : God the Healer (Croatian Edition)
Croatian
2014.07.19
LISTE-BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (537)
1. Albanian (5)
2. Arabic (3)
3. Armenian (2)
4. Azerbaijani (1)
5. Bosnian (6)
6. Bulgarian (9)
7. Cambodian (1)
8. Cebuano (4)
9. Chinese(Simplified) (25)
10. Croatian (8)
11. Czech (9)
12. Danish (11)
13. Dutch (9)
14. English (38)
15. Estonian (11)
16. Finnish (16)
17. French (18)
18. Georgian (4)
19. German (8)
20. Greek (3)
21. Hebrew (3)
22. Hungarian (9)
23. Indonesian (15)
24. Italian (10)
25. Japanese (19)
26. Korean (56)
27. Korean(Textbooks) (16)
28. Kurdish (1)
29. Latvian (2)
30. Lithuania (5)
31. Luganda (4)
32. Macedonian (7)
33. Malay (6)
34. Myanmarese (1)
35. Norwegian (10)
36. Oriya (Odia) (1)
37. Persian (1)
38. Polish (10)
39. Portuguese (21)
40. Punjabi (1)
41. Romanian (6)
42. Russian (28)
43. Serbian (9)
44. Simte (3)
45. Sinhalese (1)
46. Slovak (8)
47. Slovenian (4)
48. Spanish (25)
49. Swedish (7)
50. Tagalog (6)
51. Tamil (8)
52. Tangkhul (5)
53. Telugu (1)
54. Thai (3)
55. Turkish (11)
56. Ukrainian (6)
57. Urdu (2)
58. Vietnamese (12)
59. Zou (3)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.