HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEE-BOOKSABC ORDERPolish
Polish
   
Niebo Ⅱ : Heaven Ⅱ (Polish Edition)
Wypelnione Chwalą Bożą
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 232 Pages
Publisher Urim Books
Published 2017-08-06
Language Polish
ISBN 979-11-263-0344-1 05230
Price $ 4.99
How to Buy Google Play
iBooks

W książce „Niebo II” odnajdziecie wiele tajemnic dotyczących nieba, wyglądu Boga, który istniał przed początkiem czasu, tronu Boga i innych. Wierzę, że takie szczegóły dadzą ludziom, którzy tęsknią za niebem wiele szczęścia i radości.


Miasto Nowe Jeruzalem, zbudowane dzięki niezmierzonej miłości oraz niezwykłej mocy Boga, jest pełne Jego chwały. W Nowym Jeruzalem znajduje się wierzchołek, gdzie Bóg zainicjował istnienie Trójcy, aby wypełnić proces doskonalenia ludzkości. Tron Boży również znajduje się w tym właśnie miejscu. Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak cudowne, piękne i niezwykłe będzie to miejsce? Jest tak fantastyczne i święte, że ludzka mądrość nie jest w stanie go zgłębić!

Spis treści


Przedmowa
Wstęp


Rozdział 1   Nowe Jeruzalem: Wypełnione chwałą Bożą
 1. Tron Boży w Nowym Jeruzalem
 2. Pierwotny Tron Boży
 3. Oblubienica Baranka
 4. Błyszczący jak drogocenne kamienie i czysty jak kryształ


Rozdział 2 Imiona dwunastu plemion oraz dwunastu apostołów
 1. Dwunastu aniołów pilnuje bram miasta
 2. Imiona dwunastu plemion izraelskich wypisane na dwunastu bramach
 3. Imiona dwunastu apostołów wypisane na dwunastu fundamentach


Rozdział 3 Rozmiar Nowego Jeruzalem
 1. Mierzony złotą trzciną
 2. Nowe Jeruzalem w kształcie sześcianu


Rozdział 4 Wykonany z czystego złota oraz różnobarwnych drogich kamieni
 1. Zdobiony czystym złotem oraz drogimi kamieniami
 2. Mury Nowego Jeruzalem wykonane z jaspisu
 3. Wykonane ze złota czystego niczym kryształ


Rozdział 5 Znaczenie dwunastu fundamentów
 1. Jaspis: Wiara duchowa
 2. Szafir: Prawość i uczciwość
 3. Chalcedon: Niewinność i ofiarna miłość
 4. Szmaragd: Sprawiedliwość i czystość
 5. Sardonyks: Duchowa wierność
 6. Rubin: Miłość
 7. Chryzolit: Łaska
 8. Beryl: Cierpliwość
 9. Topaz: Duchowa dobroć
 10. Chryzopraz: Samokontrola
 11. Opal: Czystość i świętość
 12. Ametyst: Piękno i łagodność


Rozdział 6 Dwanaście perłowych bram oraz droga ze złota
 1. Dwanaście bram wykonanych z pereł
 2. Ulice wykonane z czystego złota


Rozdział 7 Ujmujący spektakl
 1. Nie potrzeba już światła słońca ani księżyca
 2. Zachwyt Nowym Jeruzalem
 3. Wieczność z Panem, naszym Oblubieńcem
 4. Chwała mieszkańców Nowego Jeruzalem


Rozdział 8 „I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem”
 1. Niebiańskie domy w niewyobrażalnych rozmiarach
 2. Wspaniały zamek, którego mieszkaniec ma pełną prywatność
 3. Zwiedzanie miejsc w niebie


Rozdział 9 Pierwsze przyjęcie w Nowym Jeruzalem
 1. Pierwsze przyjęcie w Nowym Jeruzalem
 2. Prorocy jako najważniejsza grupa w niebie
 3. Piękne kobiety w oczach Bożych
 4. Maria Magdalena przebywająca blisko tronu Bożego


REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Miara Wiary : The Measure of Faith (Polish Edition)
Polish
2016.12.10
Przesłanie Krzyża
Polish
2012.08.30
LISTE-BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (537)
1. Albanian (5)
2. Arabic (3)
3. Armenian (2)
4. Azerbaijani (1)
5. Bosnian (6)
6. Bulgarian (9)
7. Cambodian (1)
8. Cebuano (4)
9. Chinese(Simplified) (25)
10. Croatian (8)
11. Czech (9)
12. Danish (11)
13. Dutch (9)
14. English (38)
15. Estonian (11)
16. Finnish (16)
17. French (18)
18. Georgian (4)
19. German (8)
20. Greek (3)
21. Hebrew (3)
22. Hungarian (9)
23. Indonesian (15)
24. Italian (10)
25. Japanese (19)
26. Korean (56)
27. Korean(Textbooks) (16)
28. Kurdish (1)
29. Latvian (2)
30. Lithuania (5)
31. Luganda (4)
32. Macedonian (7)
33. Malay (6)
34. Myanmarese (1)
35. Norwegian (10)
36. Oriya (Odia) (1)
37. Persian (1)
38. Polish (10)
39. Portuguese (21)
40. Punjabi (1)
41. Romanian (6)
42. Russian (28)
43. Serbian (9)
44. Simte (3)
45. Sinhalese (1)
46. Slovak (8)
47. Slovenian (4)
48. Spanish (25)
49. Swedish (7)
50. Tagalog (6)
51. Tamil (8)
52. Tangkhul (5)
53. Telugu (1)
54. Thai (3)
55. Turkish (11)
56. Ukrainian (6)
57. Urdu (2)
58. Vietnamese (12)
59. Zou (3)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.