HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEE-BOOKSABC ORDERPolish
Polish
   
Bóg Uzdrowiciel : God the Healer (Polish Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 112 Pages
Publisher Urim Books
Published 2017-08-26
Language Polish
ISBN 979-11-263-0349-6 05230
Price $ 3.99
How to Buy Google Play
iBooks
Aby otrzymać pełne uzdrowienie oraz prowadzić zdrowy styl życie, każdy z nas musi zrozumieć, skąd pochodzą choroby oraz w jaki sposób możemy uzyskać uzdrowienia. Ewangelia oraz prawda mają zawsze dwie strony medalu: przekleństwo oraz kara zarezerwowane są dla ludzi, którzy nie przyjęli ewangelii oraz prawdy, natomiast dla osób, które przyjęły ewangelię i prawdę oczekują błogosławieństwa oraz życie. Fakt, iż prawda pozostaje w ukryciu przed niektórymi ludźmi, którzy uważają się za mądrych i inteligentnych, jak faryzeusze oraz uczeni w piśmie, jest wolą Bożą; wolą Bożą jest również to, że prawda stoi otworem przed ludźmi, którzy są niczym dzieci, pragną jej oraz otwierają swoje serca (Łuk. 10,21).
Bóg obiecał błogosławieństwa tym, którzy są posłuszni oraz żyją zgodnie z Jego przykazaniami, podczas gdy dokładnie określił przekleństwa oraz wszelkie rodzaje chorób, których doświadczą ci, którzy nie są posłuszni Jego przykazaniom (Ks. Powt. Prawa 28,1-68).
Poprzez przypominanie Słowa Bożego ludziom niewierzącym oraz wierzącym, którzy zapominają Jego słowa, niniejsza praca ma na celu poprowadzić ludzi właściwą drogą ku wolności od chorób.

Spis treści
Bóg Uzdrowiciel


Informacje dotyczące publikacji


Rozdział 1
Pochodzenie chorób oraz promień uzdrowienia


Rozdział 2
Czy chcesz poczuć się lepiej?


Rozdział 3
Bóg uzdrowiciel


Rozdział 4
Dzięki Jego ranom jesteśmy uleczeni


Rozdział 5
Moc do uzdrawiania dolegliwości


Rozdział 6
Sposoby na uzdrowienie opętanych przez demony


Rozdział 7
Wiara trędowatego Naamana i Jego posłuszeństwo


REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Miara Wiary : The Measure of Faith (Polish Edition)
Polish
2016.12.10
Niebo Ⅱ : Heaven Ⅱ (Polish Edition)
Polish
2017.08.06
LISTE-BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (537)
1. Albanian (5)
2. Arabic (3)
3. Armenian (2)
4. Azerbaijani (1)
5. Bosnian (6)
6. Bulgarian (9)
7. Cambodian (1)
8. Cebuano (4)
9. Chinese(Simplified) (25)
10. Croatian (8)
11. Czech (9)
12. Danish (11)
13. Dutch (9)
14. English (38)
15. Estonian (11)
16. Finnish (16)
17. French (18)
18. Georgian (4)
19. German (8)
20. Greek (3)
21. Hebrew (3)
22. Hungarian (9)
23. Indonesian (15)
24. Italian (10)
25. Japanese (19)
26. Korean (56)
27. Korean(Textbooks) (16)
28. Kurdish (1)
29. Latvian (2)
30. Lithuania (5)
31. Luganda (4)
32. Macedonian (7)
33. Malay (6)
34. Myanmarese (1)
35. Norwegian (10)
36. Oriya (Odia) (1)
37. Persian (1)
38. Polish (10)
39. Portuguese (21)
40. Punjabi (1)
41. Romanian (6)
42. Russian (28)
43. Serbian (9)
44. Simte (3)
45. Sinhalese (1)
46. Slovak (8)
47. Slovenian (4)
48. Spanish (25)
49. Swedish (7)
50. Tagalog (6)
51. Tamil (8)
52. Tangkhul (5)
53. Telugu (1)
54. Thai (3)
55. Turkish (11)
56. Ukrainian (6)
57. Urdu (2)
58. Vietnamese (12)
59. Zou (3)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.