HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEE-BOOKSABC ORDERPolish
Polish
   
Przesłanie Krzyża
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 280 Pages
Publisher Urim Books
Published 2012-08-30
Language Polish
ISBN 978-89-7557-643-0 03230
978-89-7557-645-4 05230
Price $ 7.00
How to Buy Google Play
iBooks
Potężne przesłanie pobudzające do myślenia dla ludzi, którzy są w duchowym śnie! W niniejszej książce znajdziesz powód, dla którego tylko Jezus jest Zbawicielem oraz odczujesz prawdziwą miłość Bożą

SPIS TREŚCI

 

PRZEDMOWA


WSTĘP

 

Rozdział 1. Bóg Stwórca i Biblia  
- Bóg Stwórca
- Jestem Który Jestem
- Wszechwiedzący i Wszechmogący Bóg
- Bóg jest autorem Biblii
- Każde słowo w Biblii jest prawdziwe

 

Rozdział 2. Stworzenie i kultura duchowa człowieka

- Bóg stwarza istoty ludzkie
- Dlaczego Bóg opiekuje się ludźmi?
- Bóg oddziela ziarno od plew

 

Rozdział 3. Drzewo poznania dobra i zła  
- Adam i Ewa w Edenie
- Wolna wola Adama i jego nieposłuszeństwo
- Zapłatą z grzech jest śmierć
- Dlaczego Bóg umieścił w Edenie drzewo poznania dobra i zła?

 

Rozdział 4. Tajemnica sprzed początku czasów 
- Oddanie władzy Adama w ręce szatana
- Prawo odkupienia ziemi
- Tajemnica sprzed początku czasów
- Jezus jest wybrańcem na mocy prawa

 

Rozdział 5. Dlaczego Jezus jest naszym jedynym Zbawicielem? 
- Zbawienie w Jezusie Chrystusie
- Dlaczego Jezus został ukrzyżowany?
- Istnieje tylko jedno imię na świecie „Jezus Chrystus”

 

Rozdział 6. Opatrzność Boża 
- Narodzony w stajence
- Życie Jezusa w ubóstwie
- Biczowanie i przelanie krwi Zbawiciela
- Korona z cierni
- Szaty oraz suknia Jezusa
- Przybicie dłoni i stóp Jezusa do krzyża
- Nogi Jezusa nie zostały połamane - Jego bok został przebity
 
Rozdział 7. Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu

- Ojcze, przebacz im
- Dziś będziesz ze mną w raju
- Niewiasto, oto syn twój! Oto matka twoja”
- Eloi, Eloi, Lama Sabachthani?
- Pragnę
- Wykonało się!
- Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego

 

Rozdział 8. Szczera wiara i życie wieczne

- Cóż za wielka tajemnica! 
- Fałszywe wyznania nie prowadzą ku zbawieniu
- Ciało i krew Syna Człowieczego
- Przebaczenie można odnaleźć tylko chodząc w światłości
- Szczera wiara poparta jest działaniem

 

Rozdział 9. Narodzić się z wody i z Ducha

- Nikodem przychodzi do Jezusa
- Jezus objaśnia Nikodemowi duchowe prawdy
- Narodzeni z wody i z Ducha
- Trzy świadectwa: Duch, woda i krew

 

Rozdział 10. Czym jest herezja?

- Biblijna definicja herezji
- Duch prawdy a duch fałszu

PRZEDMOWA

 

Pragnę, aby dzięki tej książce, każdy czytelnik umacniał się w wierze i lepiej poznał pełne miłości zamiary Pana. Ostatecznie, to dzięki błogosławieństwu Boga Ojca zdołałem opublikować tę książkę, za co dziękuję Mu i wielbię Go z całego serca! Wielu ludzi twierdzących, że wierzy w Boga Stwórcę i świadomych miłości jego Syna potrafi głosić ewangelię z prawdziwym przekonaniem. Boską opatrzność i miłość rozumie zaledwie garstka chrześcijan. Pozostali oddalili się od Boga z powodu niedostatecznego zrozumienia boskiej tajemnicy lub braku odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Na przykład, jakiej odpowiedzi udzielilibyśmy, gdyby postawiono nam niniejsze trzy pytania: „Dlaczego Bóg pozwolił człowiekowi zjeść owoc z drzewa poznania dobra i zła?”, „Po co Bóg stworzył piekło, a później dla grzeszników złożył w ofierze swojego syna Jezusa Chrystusa?” i „Dlaczego Jezus jest jedynym zbawicielem?”

 

Przez kilkanaście pierwszych lat mojego chrześcijańskiego życia nie byłem w stanie pojąć ani tajemnic dzieł Boskich, ani tych, które kryje w sobie krzyż. Później, gdy zostałem ordynowany na pastora zacząłem zadawać sobie pytanie: „Jak mogę wskazać niezliczonym zastępom ludzi ścieżkę do zbawienia i chwały Pana?” W głowie pojawiła mi się myśl, że zrozumienie sensu wszystkich słów biblijnych łącznie z trudno zrozumiałym fragmentami i późniejsze głoszenie ich na całym świecie, są kluczem do osiągnięcia celu. Bóg zaczął wyjawiać mi swe tajemnice dopiero po siedmiu latach pełnych modlitw i postów.

 

W 1985 roku podczas żarliwej modlitwy zstąpił na mnie Duch Święty, który objaśnił mi znaczenie słów Bożych. Tak powstało „Przesłanie krzyża”, które przez 21 tygodni głosiłem podczas każdego niedzielnego nabożeństwa porannego. Ogromny wpływ na ludzi zarówno w moim rodzimym kraju, jak i zagranicą wywarły nagrania magnetofonowe „Nauk z Krzyża”. Tam gdzie je głoszono, dzieła Ducha Świętego były jak buchający ogień. Wiele osób żałowało za swe grzechy, było uleczanych z chorób, wyzbywało się wszelkich wątpliwości odnośnie opatrzności Boskiej, zyskując prawdziwą wiarę i życie wieczne. Dopiero wtedy poznawali Boga, Jego niezmierną miłość i zamiary, spotykali Go i poprzez Jego słowo zyskiwali wiarę w życie wieczne.

 

Jeśli zrozumiemy dlaczego Bóg umieścił drzewo poznania dobra i zła w rajskim ogrodzie, będziemy mogli pojąć jego zamysły wobec ludzkości i kochać go jeszcze mocniej. Znając cel swego życia, będziemy mieli siłę przezwyciężać grzechy nawet za cenę przelewu krwi. Zaczniemy podejmować starania, aby nasze serce przypominało serce Pana Jezusa Chrystusa. Nasza wiara stanie się tak silna, że będziemy gotowi powierzyć swe życie Bogu.

 

Książka „Przesłanie Krzyża” odkrywa tajemnice krzyża i pomaga zrozumieć Boską opatrzność i miłość, posiąść prawdziwą wiarę, a także stanowi solidny fundament, na którym każdy chrześcijanin może budować szczęśliwe, miłe Bogu życie.

 

Dziękuję całemu zespołowi redakcyjnemu i wszystkim, bez których opublikowanie tej książki nie byłoby możliwe. Dziękuję również pracownikom biura tłumaczeń.

Oby jak największa ilość osób odnalazła głęboki sens w Bogu, poznała jego miłość i jako dzieci Boże dostąpiła zbawienia – za to się modlę w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 

Jaerock Lee

REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
LISTE-BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (537)
1. Albanian (5)
2. Arabic (3)
3. Armenian (2)
4. Azerbaijani (1)
5. Bosnian (6)
6. Bulgarian (9)
7. Cambodian (1)
8. Cebuano (4)
9. Chinese(Simplified) (25)
10. Croatian (8)
11. Czech (9)
12. Danish (11)
13. Dutch (9)
14. English (38)
15. Estonian (11)
16. Finnish (16)
17. French (18)
18. Georgian (4)
19. German (8)
20. Greek (3)
21. Hebrew (3)
22. Hungarian (9)
23. Indonesian (15)
24. Italian (10)
25. Japanese (19)
26. Korean (56)
27. Korean(Textbooks) (16)
28. Kurdish (1)
29. Latvian (2)
30. Lithuania (5)
31. Luganda (4)
32. Macedonian (7)
33. Malay (6)
34. Myanmarese (1)
35. Norwegian (10)
36. Oriya (Odia) (1)
37. Persian (1)
38. Polish (10)
39. Portuguese (21)
40. Punjabi (1)
41. Romanian (6)
42. Russian (28)
43. Serbian (9)
44. Simte (3)
45. Sinhalese (1)
46. Slovak (8)
47. Slovenian (4)
48. Spanish (25)
49. Swedish (7)
50. Tagalog (6)
51. Tamil (8)
52. Tangkhul (5)
53. Telugu (1)
54. Thai (3)
55. Turkish (11)
56. Ukrainian (6)
57. Urdu (2)
58. Vietnamese (12)
59. Zou (3)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.