HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEE-BOOKSABC ORDERPolish
Polish
   
Miara Wiary : The Measure of Faith (Polish Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 272 Pages
Publisher Urim Books
Published 2016-12-10
Language Polish
ISBN 979-11-263-0178-2 05230
Price $4.99
How to Buy Google Play
iBooks
Zgodnie z Bożym zamysłem i naukami Pisma Świętego książka „Miara Wiary” opowiada o pięciu etapach wiary i pięciu poziomach królestwa niebieskiego, oraz pomaga czytelnikowi określić stopień jego własnej wiary. Wprawdzie miejsca w królestwie niebieskim oraz rodzajów i wielkości wiary jest znacznie więcej, jednak aby przesłanie książki było zrozumiałe, w moich rozważaniach skupiam się na pięciu najistotniejszych etapach i poziomach. Mam nadzieję, że porównywanie wielkość własnej wiary do wiary naszych przodków sprawi, że jeszcze bardziej zbliżymy się do królestwa niebieskiego.
 
Kilka lat temu nieustannie modliłem się, aby otrzymać objawienie, które rzuciłoby światło na trudne do zrozumienia wersy Pisma Świętego. Pewnego dnia Bóg zaczął wyjaśniać mi, jak wygląda podział królestwa niebieskiego oraz w jaki sposób, według wielkości wiary, przydzielane są miejsca w niebie każdemu dziecku Bożemu. 
 

< Spis Treści >


Przedmowa

Wstęp


Rozdział 1
{ Czym jest wiara? }

1. Definicja wiary, którą Bóg uznaje
2. Potęga wiary jest nieograniczona
3. Wiara oparta na rozumie, a wiara duchowa
4. Posiąść wiarę duchową


Rozdział 2
{ Rozwój wiary duchowej }

1. Wiara małych dzieci
2. Wiara dzieci
3. Wiara młodzieńców
4. Wiara ojców


Rozdział 3
{ Miara wiary }

1. Boża miara wiary
2. Miary wiary każdego człowieka
3. Wielkość wiary poddana próbie ognia


Rozdział 4
{ Wiara konieczna do zbawienia }

1. Pierwszy stopień wiary
2. Czy otrzymaliśmy Ducha Świętego?
3. Wiara skruszonego złoczyńcy
4. Nie należy tłumić Ducha Świętego
5. Czy Adam został zbawiony?


Rozdział 5
{ Wiara ludzi, którzy próbują żyć według Słowa Bożego}

1. Drugi stopień wiary
2. Najtrudniejszy etap życia w wierze
3. Wiara Izraelitów w czasie wyjścia z Egiptu
4. Dopóki wierzymy i jesteśmy posłuszni
5. Dojrzali i niedojrzali chrześcijanie


Rozdział 6
{ Wiara próbujących żyć według Słowa Bożego }

1. Trzeci stopień wiary
2. Aż staniemy się opoką wiary
3. Wytrwała walka z grzechem

 

Rozdział 7
{ Wiara ludzi, którzy całym sercem kochają Boga }

1. Czwarty stopień wiary
2. Powodzenie duszy
3. Bezwarunkowa umiłowanie Boga
4. Kochanie Boga ponad wszystko


Rozdział 8
{ Wiara miła Bogu }

1. Piąty stopień wiary
2. Wiara, za którą gotowi jesteśmy oddać życie
3. Wiara, która pozwala czynić cuda i znaki
4. Wierność w domu Bożym


Rozdział 9
{ Znaki, które towarzyszą wierzącym }

1. Wypędzanie demonów
2. Mówienie nowymi językami
3. Podnoszenie węży gołymi rękoma
4. Odporność na śmiertelne trucizny
5. Uzdrawianie chorych za pomocą nakładania rąk


Rozdział 10
{ Wieńce i miejsca zamieszkania w niebie }

1. Wiara kluczem do nieba
2. Królestwo niebieskie doznaje gwałtu
3. Wieńce i miejsca zamieszkania w niebie


REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
LISTE-BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (537)
1. Albanian (5)
2. Arabic (3)
3. Armenian (2)
4. Azerbaijani (1)
5. Bosnian (6)
6. Bulgarian (9)
7. Cambodian (1)
8. Cebuano (4)
9. Chinese(Simplified) (25)
10. Croatian (8)
11. Czech (9)
12. Danish (11)
13. Dutch (9)
14. English (38)
15. Estonian (11)
16. Finnish (16)
17. French (18)
18. Georgian (4)
19. German (8)
20. Greek (3)
21. Hebrew (3)
22. Hungarian (9)
23. Indonesian (15)
24. Italian (10)
25. Japanese (19)
26. Korean (56)
27. Korean(Textbooks) (16)
28. Kurdish (1)
29. Latvian (2)
30. Lithuania (5)
31. Luganda (4)
32. Macedonian (7)
33. Malay (6)
34. Myanmarese (1)
35. Norwegian (10)
36. Oriya (Odia) (1)
37. Persian (1)
38. Polish (10)
39. Portuguese (21)
40. Punjabi (1)
41. Romanian (6)
42. Russian (28)
43. Serbian (9)
44. Simte (3)
45. Sinhalese (1)
46. Slovak (8)
47. Slovenian (4)
48. Spanish (25)
49. Swedish (7)
50. Tagalog (6)
51. Tamil (8)
52. Tangkhul (5)
53. Telugu (1)
54. Thai (3)
55. Turkish (11)
56. Ukrainian (6)
57. Urdu (2)
58. Vietnamese (12)
59. Zou (3)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.