HOME LOGIN MEMBER JOIN CONTACT US SITEMAP KOREAN
HOMEE-BOOKSABC ORDERFinnish
Finnish
   
Palvo Hengessä ja Totuudessa : Worship in Spirit and Truth (Finnish Edition)
Category Sermon
Author Dr. Jaerock Lee
Print Length 168 Pages
Publisher Urim Books
Published 2018-06-23
Language Finnish
ISBN 979-11-263-0418-9 05230
Price $3.99
How to Buy
Vanhan testamentin 3. Mooseksen kirjaan on kirjattu yksityiskohtaisesti kuinka palvoa Jumalaa. On ihmisiä jotka väittävät että tämä Mooseksen kirja kertoo siitä kuinka Jumalalle tuli uhrata Vanhan testamentin aikoina mutta että sillä ei ole enää mitään arvoa tänä päivänä. Tämä ei voisi kuitenkaan olla kauempana totuudesta sillä Vanhan testamentin palvontaa koskevat lait ovat oleellinen osa sitä kuinka me palvomme Jumalaa tänäkin päivänä. Palvominen on Uuden testamentin aikana se polku jonka kautta me kohtaamme Jumalan aivan kuten Vanhankin testamentin aikana. Me voimme palvoa Jumalaa Uuden testamentin aikana hengessä ja totuudessa vasta sitten kun me seuraamme Vanhan testamentin uhrausta koskevien lakien merkitystä. 

Tämä teos keskittyy eri uhrien opetuksiin ja merkityksiin keskittymällä yksitellen polttouhreihin, ruokauhreihin, rauhan uhreihin, synnin uhreihin sekä vikauhreihin niinkuin ne Uuden testamentin aikana pätevät. Tämä auttaa meitä ymmärtämään kuinka meidän pitää palvoa Jumalaa. Tämä teos pitää sisällään värikuvia ilmestysmajasta, Pyhäkön sisäpuolesta, kaikkein Pyhimmästä sekä muista palvontaan yhdistetyistä asioista auttaakseen ihmisiä ymmärtämään uhrauksen lakeja paremmin.

Jumala sanoo meille ”Olkaa siis pyhät, sillä minä olen pyhä” (3. Moos. 11:45; 1. Piet. 1:16), haluten meidän jokaisen ymmärtävän 3. Mooseksen kirjaan kirjatut uhrauksen lait ja elävän puhdasta elämää. Minä toivon että te kaikki ymmärtäisitte kaikki Vanhan testamentin uhrauksia koskevat lait ja palvoisitte Jumalaa Uuden testamentin aikana. Minä toivon myös että te tutkiskelisitte tapaa jolla te palvotte Jumalaa ja että te palvoisitte Häntä Häntä miellyttävällä tavalla.
Sisältö

Esipuhe 

Luku 1. Jumalan hyväksymä hengellinen palvonta  

Luku 2. Kolmanteen Mooseksen kirjaan kirjatut uhrit  

Luku 3. Polttouhri 

Luku 4. Ruokauhri   

Luku 5. Rauhanuhri  

Luku 6. Syntiuhri  

Luku 7. Vikauhri  

Luku 8. Antakaa ruumiinne eläväksi ja pyhäksi uhriksi 


REPLY
* Please enter a comment less than 500 characters.
Recommend
Valvokaa ja Rukoilkaa : Keep Watching and Praying (Finnish Edition)
Finnish
2017.03.18
Niskoitteleva elämä ja Kuuliainen elämä : Life of Disobedience and Life of Obedience (Finnish Edition)
Finnish
2014.10.04
Lectures sur 1 Corinthiens : Volume 1 : Lectures on the First Corinthians I (French Edition)
French
2012.07.31
Minun Elämäni, Minun Uskoni Ⅰ: My Life, My Faith Ⅰ (Finnish Edition)
Finnish
2012.09.28
Parantava Jumala : God the Healer (Finnish Edition)
Finnish
2013.03.15
LISTE-BOOKS
ORDER
ISSUED
ABC
ORDER
ALL (537)
1. Albanian (5)
2. Arabic (3)
3. Armenian (2)
4. Azerbaijani (1)
5. Bosnian (6)
6. Bulgarian (9)
7. Cambodian (1)
8. Cebuano (4)
9. Chinese(Simplified) (25)
10. Croatian (8)
11. Czech (9)
12. Danish (11)
13. Dutch (9)
14. English (38)
15. Estonian (11)
16. Finnish (16)
17. French (18)
18. Georgian (4)
19. German (8)
20. Greek (3)
21. Hebrew (3)
22. Hungarian (9)
23. Indonesian (15)
24. Italian (10)
25. Japanese (19)
26. Korean (56)
27. Korean(Textbooks) (16)
28. Kurdish (1)
29. Latvian (2)
30. Lithuania (5)
31. Luganda (4)
32. Macedonian (7)
33. Malay (6)
34. Myanmarese (1)
35. Norwegian (10)
36. Oriya (Odia) (1)
37. Persian (1)
38. Polish (10)
39. Portuguese (21)
40. Punjabi (1)
41. Romanian (6)
42. Russian (28)
43. Serbian (9)
44. Simte (3)
45. Sinhalese (1)
46. Slovak (8)
47. Slovenian (4)
48. Spanish (25)
49. Swedish (7)
50. Tagalog (6)
51. Tamil (8)
52. Tangkhul (5)
53. Telugu (1)
54. Thai (3)
55. Turkish (11)
56. Ukrainian (6)
57. Urdu (2)
58. Vietnamese (12)
59. Zou (3)
Business Privacy Legal Sitemap
TEL +82-2-837-7632       FAX +82-2-869-1537       E-MAIL webmaster@urimbooks.com
COPYRIGHT © URIM BOOKS. ALL RIGHTS RESERUED.
Design by WEBTER Communication, Inc.